Schoolbegeleiding aan banden gelegd

ZOETERMEER, 14 aug. De schoolbegeleidingsdiensten zijn gedwongen hun dienstverlening aan scholen te beperken. Door de gemeentelijke korting op de subsidies aan de diensten, die deze beperking veroorzaakt, zijn het afgelopen jaar veertig personeelsleden bij achttien instellingen verdwenen. Dit staat in een rapport dat de onderwijsinspectie heeft gestuurd aan minister Ritzen (onderwijs). De 64 schoolbegeleidingsdiensten met zo'n 2.400 werknemers helpen scholen bij de begeleiding van leerlingen en vernieuwing van het onderwijs. De subsidieverlaging van gemiddeld 7,7 procent (ongeveer drie miljoen gulden) is een gevolg van algemene bezuiningsmaatregelen van de gemeenten en het dalen van de leerlingenaantallen.