Restauratie muziekkoepel in Vondelpark nadert voltooiing

AMSTERDAM, 14 aug. De muziekkoepel in het Amsterdamse Vondelpark, in 1873 gebouwd onder supervisie van de architect L. P. Zocher, wordt gerestaureerd en weer in gebruik genomen. Het werk is waarschijnlijk half september klaar. Er zijn plannen voor een programmering in de populair-klassieke sector.

Muziekkoepels waren in de vorige eeuw een vertrouwd element in het stadsbeeld. Het gebouwtje in het Vondelpark, gelegen op een rond eilandje in een vijver, gold voor de buurtbewoners als een goedkoop alternatief voor het Concertgebouw. Op vrijdagavonden en zondagmiddagen werden er concerten gegeven, waarbij boswachters de wijde omgeving tot stilte maanden. 'Het zachte ruisen van de bomen en het gezang van de merels harmonieerden eigenlijk wel met de muziek, vooral tijdens zacht-vloeiende gedeelten van romantische stukken', schreef A. J. M. Rovekamp tien jaar geleden in het blad Ons Amsterdam.

Tegen die tijd werd de muziektent al vrijwel niet meer gebruikt. De restauratie is een initiatief van de Amsterdamse architect Dik Smeding, die enkele jaren vergeefs heeft gezocht naar de drie ton die daarvoor nodig waren. 'Vooral het dak was slecht', zegt hij. 'De staalconstructie moest geheel worden vernieuwd. Ook de vloer begon in te storten. Er wordt nu een betonvloer in gelegd, zodat het staketsel daarin kan worden verankerd en de zaak weer stevig overeind staat. Het ging me aan mijn hart om zo'n uniek exemplaar, nog helemaal van gietijzer, zo te zien verrotten.'

Twee van de drie ton wordt uitgetrokken door Thijssen Bouw, de aannemer die daarmee tevens de belangrijkste sponsor is geworden. De rest is eveneens uit particuliere bronnen afkomstig; subsidie was niet beschikbaar. 'Het is een vergeten monumentje geweest', meent Smeding. 'Maar ik neem aan dat Monumentenzorg het, als het eenmaal klaar is, wel op de lijst zal zetten.' De programmering wordt verzorgd door de stichting Openluchttheater Vondelpark, waarvan de werkzaamheden door de gemeente bij de Stadsschouwburg zijn ondergebracht. Aanvankelijk was men van plan het openingsconcert deze maand al te organiseren, maar het herstel duurt langer dan was gedacht. 'Nu het half september wordt', zegt Roel Hoekstra van de stichting, 'is het waarschijnlijk beter met de openingsceremonie te wachten tot volgend jaar zomer.'

Hij heeft al een lijst aangelegd met de namen van jonge vocalisten en kleine ensembles, die concerten zouden kunnen verzorgen. Het is de bedoeling het programma te laten aansluiten bij dat van het nabij gelegen openluchttheater: 'Dus bijvoorbeeld op zondag om een uur een concert in de muziektent, waarna om twee uur het openluchttheater kan beginnen.'

    • Henk van Gelder