Orco

Orco Bank heeft in het tweede kwartaal een nettowinst behaald van fl.7,9 miljoen tegen fl.5,8 miljoen over dezelfde periode van vorig jaar. Het balanstotaal bedroeg per eind juni fl.542 miljoen tegen fl.531 miljoen per eind december jl. Het eigen vermogen nam in het eerste halfjaar toe van fl.354 miljoen tot fl. 363 miljoen. Orco Bank is in verband met het blijvend valutarisico bezig om stelselmatig de Australische hypotheekportefeuille te verminderen. De vrijkomende middelen worden aangewend om ondermeer een projectontwikkelingsdivisie op te zetten. Deze divisie zal onroerend goed voor eigen rekening en voor derden ontwikkelen, en eventueel deelnemen in projecten. Verder wordt een deel van de middelen gebruikt voor de uitbreiding van het reeds buiten Australie bestaande hypotheekbedrijf, aldus de bank. De directie verwacht dat de ontwikkeling van de nieuwe activiteiten zal leiden tot een belangrijke verhoging van het toekomstig nettoresultaat. Voor geheel 1990 wordt de verwachting voor een bevredigende winst gehandhaafd, die niet aanzienlijk zal afwijken van 1989.