Omzet DSM neemt af, winst blijft constant

AMSTERDAM, 14 aug. De bedrijfswinst van DSM is in het eerste halfjaar bij een dalende omzet vrijwel gelijk gebleven, conform de prognoses. Het chemieconcern heeft ongeveer 75 miljoen gulden uitgegeven om een paar procent van de eigen aandelen op de beurs in te kopen.

De bedrijfswinst van DSM was over het tweede kwartaal 246 miljoen gulden (7 gulden per aandeel). Daarmee komt de winst over het eerste halfjaar op 488 miljoen. Dat is conform de prognose ongeveer evenveel als over de tweede helft van vorig jaar.

Ten opzichte van het eerste halfjaar 1989 is de nettowinst weliswaar met 29 procent gedaald, maar een jaar geleden kon DSM profiteren van een eenmalige bate van 80 miljoen (2,30 gulden per aandeel) op de verkoop van het grootste deel van haar aandelen Daf Trucks. DSM heeft nu nog een belang van 6 procent in Daf. Haar aandelen in bouwbedrijf NMB-Amstelland zijn inmiddels allemaal verkocht. Bestuurslid mr A. P. Timmermans durfde bij de presentatie van de cijfers geen uitspraak te doen over de resultaten voor het hele jaar, hoewel volgens hem de gang van zaken tot dusverre geen beduidende afwijkingen heeft laten zien van het voor het derde kwartaal gebruikelijke patroon.

Zoals aangekondigd zal DSM een interimdividend uitkeren van 2,65 gulden per aandeel, overeenkomend met een derde van het dividend van 8 gulden over heel 1989. Dat interimdividend is relatief vroeg, per 28 augustus, betaalbaar. De daarmee gemoeide 93 miljoen is al op de balans in mindering gebracht. DSM heeft ook grote uitgaven gehad in verband met extra belastingbetaling (320 miljoen) en betaling van het laatste deel van het extra dividend aan de staat (175 miljoen). 'We zijn het dividend voor 1990 nog aan het inverdienen', aldus Timmermans.

De omzet in de eerste helft van het jaar lag op 5,4 miljard gulden. Dat is vijf procent minder dan in dezelfde periode van vorig jaar, als gevolg van prijsdalingen voor chemische produkten van zeven procent. Het volume van de afzet van bestaande activiteiten groeide met zes procent, wanneer de gevolgen van de deconsolidatie van Macintosh (56 procent DSM) in het tweede kwartaal buiten beschouwing worden gelaten.

DSM handhaaft zijn investeringen op ongeveer 1,4 miljard op jaarbasis, aanmerkelijk meer dan de afschrijvingen, die dan ook geleidelijk zullen oplopen.