Nijpels laakt 'heiligheid' van bestuurslagen

DEN BOSCH, 14 aug. 'De heiligheid van de drie bestuurslagen verstikt in ons land elke discussie over bestuurlijke reorganisatie. Ook die over de vierde bestuurslaag.' Die kritiek uitte gisteren in Den Bosch de nieuwe burgemeester van Breda, de voormalige minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer drs. E. Nijpels. Volgens hem zal een vierde bestuurslaag naast de drie bestaande rijk, provincie en gemeente tot een snellere besluitvorming leiden. Hij achtte de drie grote partijen, waaronder ook zijn eigen VVD, schuldig aan het feit dat in de afgelopen veertig jaar geen enkel kabinet er in slaagde de bestuurlijke reorganisatie vorm te geven. 'In mijn eigen partij is het bijna heiligschennis om er over te praten gezien het feit dat Thorbecke de basis legde voor de huidige organisatie', aldus Nijpels. Nijpels maakte zijn opmerking bij de aanbieding in het Brabantse provinciehuis van een ontwikkelingsschets voor Breda als stedelijk knooppunt. Daarin wordt vooral veel aandacht gegeven aan de rol die Breda en West-Brabant gaan spelen tussen Rotterdam en Antwerpen.

Nijpels zei dat het 'diep droevig' is dat alle pogingen om tot een bestuurlijke reorganisatie te komen verzanden. 'Daardoor kunnen de grote steden hun problemen nu niet zelf oplossen', aldus Nijpels. Hij zei dat er een wonder moet geschieden wil dit kabinet toekomen aan een opzet voor een bestuurlijke reorganisatie. 'Intussen worden de grote steden wel op zichzelf teruggeworpen bij het zoeken naar de mogelijkheden om hun groei te realiseren.' Nijpels zei dat Breda niet de tijd heeft om tot 1994 te wachten met een in West-Brabant beoogde gemeentelijke herindeling. Daarom hebben Breda en de zeven omringende gemeenten een commissie aan het werk gezet van vier hoogleraren en vier burgemeesters, die moeten bekijken hoe men tot onderlinge samenwerking kan komen. 'Breda zal als stedelijk knooppunt naar verwachting in het jaar 2015 zijn gegroeid van een stad van 123.000 inwoners naar 155.000 inwoners. Er moeten daarom alleen al zo'n 15.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Daar is geen plaats voor. Dus zoeken we nu met de omringende gemeenten naar locaties', aldus Nijpels. Hetzelfde geldt, aldus Nijpels, voor het vinden van voldoende ruimte voor bedrijven.

Breda wil in West-Brabant gaan fungeren als een overloop voor Rotterdam en Antwerpen. 'Maar daarbij moet wel selectief te werk worden gegaan. Het zal niet meer zo kunnen zijn dat, zoals in de jaren zeventig het geval was, Breda alleen maar de werknemers uit de Randstad opvangt, maar ook de bedrijven waar de mensen hun werk vinden', aldus Nijpels, die aankondigde dat er binnenkort gesprekken zullen plaatshebben met Antwerpen. In een later stadium komt Rotterdam aan de beurt.