Leven zou in oertijd toch van buitenaardse oorsprong kunnenzijn

Is het denkbaar dat het allereerste leven op aarde ontstaan is uit organisch materiaal afkomstig van kometen of asteroiden? In de huidige, relatief dunne atmosfeer is dat nagenoeg ondenkbaar. Zelfs een kleine komeet slaat in volle vaart op aarde in met zo'n klap, dat een groot percentage van het organisch materiaal verbrandt, als het niet al onderweg verloren is gegaan.

Maar in een dikke koolzuurgas-atmosfeer, zoals die zich rond de aarde bevond, toen daar ongeveer 4 miljard jaar geleden het eerste leven ontstond, ligt de zaak anders. In zo'n dichte atmosfeer wordt een naderende komeet in zijn snelheid geremd en het organisch materiaal zou de aarde ongeschonden bereiken. Sommige asteroiden en kometen bevatten tot 25 procent organisch materiaal, niet alleen eenvoudige vluchtige verbindingen zoals water en korte koolwaterstofketens, maar ook een rijke verscheidenheid aan complexe organische stoffen.

Op het Laboratory for Planetary Studies van de Cornell Universiteit in New York is onderzocht of het inslaan van kometen een aannemelijke scenario is voor het ontstaan van het leven op aarde. Becijferd is, dat langs deze weg in totaal zo'n 10 kilo organisch materiaal op aarde terechtgekomen zou kunnen zijn. In de tijd toen de 'ruimtebombardementen' met asteroiden en kometen op zijn hevigst waren, zou langs deze weg een tot tien miljoen kilo organisch materiaal per jaar op aarde zijn beland.

Al eerder hadden andere experts naar voren gebracht, dat ook interplanetair stof een belangrijke bron van prebiotische organische materialen voor de jonge aarde geweest kan zijn. Bovendien kan de komeetinslag zelf met allerlei chemische reacties gepaard gaan.