Kunnen mensen klinken?

's Zomers zijn de kranten klein; het aantal erin aangetroffen taalfouten is navenant. Vandaar dat ik deze keer niet, zoals gewoonlijk, vier, maar vijf weken gewacht heb alvorens mijn maandelijkse collectie te presenteren. Hier volgt zij. '... in Frankrijk wordt er nagedacht over de veranderingen die een uiteenvallen van Belgie op de Europese kaart teweeg zouden brengen' (eigen werk). Uit het verband gelicht, is deze zin volstrekt logisch. Maar in werkelijkheid had ik bedoeld: de veranderingen die een uiteenvallen van Belgie teweeg zou brengen. Slechts een lezeres heeft mij daar opmerkzaam op gemaakt. Hulde. Soortgelijke fout: 'Natuurlijk klopt het dat vrees voor dergelijke ontwikkelingen de opkomst en aanvaarding van de polemologie sterk hebben bevorderd.'

'En hoewel Joegoslavie inmiddels is voorbijgestreefd door de andere voormalige communistische landen... '

Die andere landen zijn helemaal geen voormalige landen, wel voormalig communistische landen (ware het niet dat, volgens Van Dale, voormalig niet als bijwoord bestaat). 'Ik heb nog nooit eerder meegemaakt dat een kabinet zich zo ontspannen heeft beziggehouden met de samenstelling van de begroting, dan dit jaar het kabinet-Lubbers-Kok.'

Als in plaats van dan mag blijkbaar, maar dan in plaats van als ook? 'Daarom staat het van twee gegevens onmiddellijk vast welke het begin van een periode aangeeft, en welke het einde.'

Welke gegeven? 'Ik persoonlijk kan niemand vernederen, deklasseren, aan mijzelf ondergeschikt maken of een recht ontnemen.'

'Met de aanhouding van een 24-jarige Hagenaar heeft de politie de man te pakken die al verschillende malen agenten heeft mishandeld en in sommige gevallen zelfs letsel heeft toegebracht.'

'... een hedonisme dat niemand echt goed begreep, maar voldoende eigenaardige trekken had om wantrouwig te worden bekeken.'

Het is waarschijnlijk mijn gymnasiumopleiding die maakt dat ik me eraan stoot wanneer een woord respectievelijk: niemand, agenten en dat in verschillende naamvalsfuncties wordt gebruikt. 'De hoop op een schitterende carriere en een gelukkig gezinsleven zijn de bodem ingeslagen.'

Zijn die carriere en dat gezinsleven ingeslagen of is hun bodem ingeslagen? 'Hoge eisen dienen te worden gesteld aan heldere, eenvoudige, gemeenschappelijke doeleinden waarover binnen de organisatie geen misverstanden of meningsverschillen bestaan; niet tussen functionarissen op eenzelfde niveau, maar ook naar 'superiors' en 'subordinates'.' Meningsverschillen en misverstanden naar mensen? 'Het zou niet te verbazen zijn als Kohl dit weekeinde in Moskou nog meer op tafel zal leggen' (eigen werk). Slordig: zou leggen. Soortgelijke slordigheid: 'Het zou wenselijk zijn dat de succesvolle internationale diplomatie een stimulans zal zijn voor de rehabilitatie van de VN.'

Bovendien zou het niet wenselijk zijn, maar is het wenselijk. 'De studenten hebben geen verantwoordelijkheid meer.'

Hebben ze die ooit gehad? Of is bedoeld: verantwoordelijkheidsgevoel? 'Bondskanselier Kohl klonk gemaakt verontwaardigd.'

Een lezeres schrijft: een mens klinkt niet, maar zijn stem of zijn rede of zijn woorden klinken. (Van Dale geeft inderdaad geen voorbeelden van mensen die klinken behalve met glazen.) 'Lopend over het bospad is er niets bijzonders aan de hand.'

Wie loopt, in deze zin, over het bospad? Niets? 'Als veertiger trad hij uit zijn kloosterorde, huwde een vrouw en speurde verder naar God.'

Tja, waarom zou hij een man gehuwd hebben? 'In 1985 verraste ze de wereld opnieuw door haar zelfmoord.'

Had ze dan al eens eerder zelfmoord gepleegd? Met een komma achter opnieuw zou het goed zijn geweest. Onlangs hoorde ik op de televisie de 'magistrale herhaling' van een serie aankondigen. Was de serie zelf ook magistraal? 'De zaak kreeg toch veel aandacht en niet in het minst omdat MacDonald verdacht werd het hele verhaal uit zijn duim te hebben gezogen om te verhullen dat hijzelf de moordenaar was.'

'De Salon werd een legendarisch theater, niet in het minst doordat Louis Bouwmeester er debuteerde.'

'Het eerste democratisch gekozen parlement in de DDR-geschiedenis bleek niet in het minst door de incompetentie van veel nieuwe politici steeds minder in staat wat voor bevredigende regeling dan ook te ontwerpen.'

Aangezien niet in het minst betekent: helemaal niet, staat daar overal onzin. Bedoeld is waarschijnlijk: niet het minst (= vooral, niet in de laatste plaats). 'ICL, supporter van het eerste uur van UNIX, is een van de weinigen in de markt die u de grootst mogelijke garantie durft te geven op uw verzekering' (durven). Deze constructie kwam ik in de afgelopen vijf weken elf maal tegen.

Tot troost dient dat ook buitenlanders niet onfeilbaar zijn: 'America and Europe share so many values in common' (of: 'share so many values' of 'have so many values in common'). 'Da kommt die Moglichkeit, Erdol und Erdgas zu hoheren Preisen absetzen zu konnen' (konnen is overbodig, ligt al in Moglichkeit besloten).

    • J. L. Heldring
    • Dezer Dagen