Kamer wil over taak van marine helderheid

DEN HAAG, 14 aug. De Tweede Kamer wil van de regering meer duidelijkheid over de taak van de twee Nederlandse fregatten, die maandag naar het Golf-gebied vertrekken. VVD en CDA vragen zich af of ook niet aan het sturen van F-16 gevechtsvliegtuigen moet worden gedacht. De VVD vindt dat tevens moet worden overwogen eenheden van de landmacht in te zetten. Minister Ter Beek antwoordde de Kamer dat deze opties nu niet aan de orde zijn.

Dat bleek gisteren tijdens mondeling overleg van de commissies van Buitenlandse Zaken en Defensie in de Tweede Kamer naar aanleiding van het besluit van het kabinet twee fregatten van de marine naar Midden-Oosten te sturen. Alle fracties, op Groen Links na, stemden met de missie in.

Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) zegde de Kamer toe na bilateraal overleg en een bijeenkomst van de Westeuropese Unie, het politieke en militaire samenwerkingsverband van negen Westeuropese landen, de Kamer in te lichten over afstemming van de operatie met andere Europese landen. Hij verwierp de kritiek van VVD en D66 dat Nederland bij het nemen van actie 'tot de hekkesluiters behoort', zoals het Kamerlid Weisglas (VVD) het noemde.

De Kamerleden De Hoop Scheffer (CDA) en Eisma (D66) hadden kritiek op het feit dat de Westeuropese Unie (WEU) nog steeds niet bijeen is geweest. Minister Van den Broek zou graag zien dat de landen van de WEU vrijdag bijeenkomen.

De Hoop Scheffer noemde het 'afstoppen' van de dictator Saddam Hussein hoogst noodzakelijk omdat de wereld anders een veel grotere oorlog zal moeten voeren.

Alle Kamerleden zouden graag zien dat Nederland in de Golf onder de vlag van de Verenigde Naties vaart. Ook Van den Broek geeft daar de voorkeur aan maar hij ziet daarvoor op korte termijn geen kansen.

Pag.3: Vervolg