Japan bereid tot economische hulp aan Golfstaten

TOKIO, 14 aug. Japan is bereid economische steun te verlenen aan Golfstaten die worden getroffen door de handelsboycot van Irak en Koeweit. Dat hebben officiele zegslieden in Tokio vandaag bevestigd.

Nu de VS troepen naar het Golfgebied hebben gezonden neemt de druk op Japan toe ook een bijdrage te leveren. Japan is meer dan andere geindustrialiseerde landen afhankelijk van olie uit het Golfgebied. Meer dan zeventig procent van de Japanse olie-import is afkomstig uit het Midden-Oosten.

De Amerikaanse president, George Bush, heeft vanmorgen in een telefonisch onderhoud de Japanse premier Toshiki Kaifu verzocht om 'substantiele Japanse steun' voor landen die worden getroffen door de Golfcrisis. De Japanse premier heeft Bush die steun toegezegd, aldus een regeringswoordvoerder.

De minister van handel, Kabun Muto, suggereerde vandaag dat Japan wellicht economische steun kan geven aan de multinationale strijdmacht die zich momenteel in Saoedi-Arabie verzamelt. Japan kan zelf geen troepen naar het gebied sturen. Volgens de Japanse wet mogen de strijdkrachten alleen een defensieve rol op zich nemen en zich niet mengen in internationale conflicten. (Reuter)