Itec

In tegenstelling tot wat vorige week werd gemeld is het fondsvermogen van het beleggingsfonds Esmeralda van Cantrade Itec niet gedaald tot fl.16 miljoen, maar tot fl.136 miljoen. Het fondsvermogen van het Jade Fonds nam toe van fl.64 tot fl.75 miljoen.