Geen kamer voor 150.000 jongeren tussen 18 en 25

ROTTERDAM, 14 aug. De Nederlandse Woonbond schat dat 150.000 jongeren tussen 18 en 25 jaar op dit ogenblik geen kamer kunnen vinden.

De Nederlandse Woonbond, een landelijke vereniging van ruim 100.000 huurders en woningzoekenden, concludeert op basis van gegevens van de ministeries van onderwijs en VROM, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Stichting Studenten Huisvesting (SSH) dat er vraag is naar 500.000 kamers. Daaronder bevinden zich jongeren die willen verhuizen van een oude naar een nieuwe kamer. Op dit ogenblik zijn 325.000 kamers beschikbaar. De situatie voor kamerbewoners blijft de komende jaren ongunstig, onder meer door een groeiend aantal studenten. Het aantal eerstejaars studenten in het wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs is gestegen van 110.000 vorig jaar naar 114.000 dit jaar. Daardoor staat alleen al bij de SSH dit jaar vier procent meer studenten ingeschreven dan vorig jaar. Er zijn tegelijkertijd minder kamers beschikbaar, onder meer door een toenemend aantal nieuwbouwhuizen, die vaak minder geschikt zijn voor kamerverhuur. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) en minister Hirsch Ballin (justitie) hebben onlangs aangekondigd het verhuren van kamers aantrekkelijker te willen maken.