Frankrijk vecht optreden VS tegen Irak aan; Westen oneensover uitvoering boycot

NEW YORK, 14 aug. Onder de belangrijkste Westerse bondgenoten is gisteren onenigheid gerezen over de manier waarop de economische boycot van Irak, die vorige week door de Verenigde Naties werd afgekondigd, moet worden uitgevoerd.

De Verenigde Staten en Groot-Brittannie, gesteund door Australie, menen dat hun marineschepen vaartuigen die worden verdacht van handel met Irak moeten tegenhouden, zo nodig met geweld.

Frankrijk en Canada verzetten zich, evenals de Sovjet-Unie, tegen dit beleid en menen dat een dergelijke blokkade van Irak slechts kan worden uitgevoerd met instemming van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

De Amerikaanse president, George Bush, heeft nog niet gereageerd op de kritiek van de Fransen in de Veiligheidsraad, de eerste barst in de tot nu toe hechte steun van de gehele industriele wereld voor de Amerikaanse interventie.

Bush onderbreekt vandaag zijn vakantie in Kennebunkport in de staat Maine om voor ten minste twee dagen naar Washington terug te keren in verband met de aanhoudende crisis in de Golf.

De meerderheid van de leden van de Veiligheidsraad had gisteren in een besloten zitting kritiek op de blokkade van de Verenigde Staten, en zei dat de VN-resolutie over economische sancties van vorige week daartoe geen bevoegdheid geeft. Tot een formele stemming is het gisteren in de VN niet gekomen.

De Verenigde Staten zeggen dat ze de bevoegdheid voor een 'onderschepping' (ze weigeren van een blokkade te spreken) ontlenen aan het verzoek van de 'legitieme regering van Koeweit', dat volgens Washington de basis is voor actie op grond van artikel 51 van het handvest van de VN. Dit artikel staat de lidstaten toe maatregelen te nemen als een andere lidstaat het slachtoffer van geweld is geworden.

Washington zei gisteren dat twee of drie schepen een reis naar Irak hebben afgebroken. Scheepvaartkringen in Dubai meldden vanmorgen dat een Brits schip daadwerkelijk was begonnen met de controle van een Cypriotische olietanker voor de kust van Dubai.

De secretaris-generaal van de VN, Javier Perez de Cuellar, onthield zich gisteren van directe kritiek op de VS: 'Alleen de Verenigde Naties kunnen via de resoluties van de Veiligheidsraad tot een blokkade besluiten. Daarom denk ik dat we het woord blokkade moeten vermijden.'

    • Michiel Bicker Caarten