Delta Lloyd

De winst van de verzekeringsmaatschappij over de eeste zes maanden is gedaald van 131 miljoen gulden naar 96,4 miljoen gulden. De daling van de winst is in sterke mate het gevolg van de schade die de stormen in januari en februari hebben aangericht. Het hiermee gemoeide schadebedrag van 36 miljoen gulden is rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Gezien de schade verwacht Delta Lloyd dat het winstniveau van 1989 dit jaar niet gehaald zal worden.