Complexe taferelen van Irene Prinsen in Leidse garage; Stalenplaten voor El Greco

De beeldende kunst van Irene Prinsen (40) heeft te maken met schilderen, tekenen, grafiek en beeldhouwen, maar ook architecturale vormgeving speelt er een rol in. Met een snijbrander brengt zij in stalen panelen figuren aan. Soms ontstaan gestalten, ornamenten en symbolen door perforatie, soms wordt het staal in reliefs opengebroken. Meestal combineert zij deze technieken, waarna de panelen een ruimtelijke opstelling krijgen. Het doorvallende licht onthult complexe taferelen, maakt van de beelden een tussenvorm van plastieken en ruige grafiek. De ingesneden tekeningen krijgen dan een bezwerende werking, ze doen af en toe ook denken aan rotstekeningen.

Een aantal van dergelijke beelden was in 1988 te zien op de jaarlijkse manifestatie Natuur en sculptuur in het Brabantse Eersel. Enkele ervan waren aanzetten tot het project dat nu in Prinsens woonplaats Leiden is te zien. De opstelling El Greco, basiliek voor een schilder bestaat uit twee rijen staalpanelen van ruim drie meter hoog, die over een lengte van dertien meter een inderdaad kerkachtige ruimte omsluiten. De in vier millimeter dik staal gesneden voorstellingen kunnen met wisselende (licht-)effecten van buiten af en van binnen uit worden bekeken. Ze vormen samen een hommage aan El Greco, aan wiens schilderijen veel motieven zijn ontleend als uitgangspunten voor Prinsens ambachtelijke verbeelding.

Irene Prinsen, die een studie wijsbegeerte combineerde met een opleiding aan Rotterdamse en Haagse academies, koos de zestiende-eeuwse Spaans-Griekse schilder als inspiratiebron nadat zij op een expositie was getroffen door zijn persoonlijke en destijds omstreden interpretatie van aloude religieuze thema's en zijn schildertechniek. El Greco wist door een combinatie van dikke verflagen en daaroverheen dun opgebrachte streken het effect van stralend licht te bereiken. Prinsen streeft een dergelijke doorstraling na in haar 'ruimtelijke schilderkunst' waarin het licht dat de bewerkte panelen passeert, een principiele rol speelt. Zij zegt dat tijdens het voorbereidende ontwerpen van de voorstellingen in de staalpanelen als vanzelf symboolreeksen ontstonden in een beeldverhaal, dat in figuratieve en abstracte elementen wordt verteld.

De basiliek van El Greco staat nu in een Leidse garage. De door vrienden afgestane ruimte is eigenlijk totaal ongeschikt voor het kunstwerk. Irene Prinsen hoopt door deze voorlopige opstelling in contact te komen met mensen die haar project een betere omgeving kunnen bieden.

  • Bas Roodnat
  • Leiden. Geopend
  • Wo. t
  • Basiliek Voorschilder
  • tot Eind Augustus aan het Utrechtse Veer 3
  • Uitsluitend Na Tel. Afspraak
  • M Zo 12-18 Uur
  • El Greco