Arme banken

Toen de Staat eind vorig jaar een deel van zijn Postbankaandelen voor 1,3 miljard gulden van de hand wilde doen, was er meer vraag dan aanbod. Inmiddels zijn die aandelen 6,6 procent minder waard dan toen. En de vraag naar bankaandelen lijkt niet groot.

ABN en Amro willen fuseren terwijl hun koersen historisch gezien laag staan. Dat oogt verdedigend, maar de banken zochten op de beurs meteen het offensief. De emissie van tot 1,3 miljard gulden van de ABN Amro Holding had echter niet in een slechter beursklimaat kunnen vallen.

Maar het gaat om preferente aandelen die door beleggers niet als aandelen maar meer als obligaties moeten worden beschouwd, aldus de banken.

Een aandeel ABN of Amro kost nu 11,7 maal het dividend dat de banken vorig jaar uitkeerden. Wie er een koopt behaalt, uitgaande van een onveranderd dividend, dit jaar een rendement van 8,5 procent.

De preferente aandelen die beide banken aanbieden zullen, volgens de laatste mededeling, ongeveer 9,5 procent betalen. Beleggers hoeven niet te rekenen op koerswinst op die preferente aandelen, omdat het rendement op de pref's gekoppeld is aan de (oplopende) rente op staatsleningen.

We mogen aannemen dat de fusie wel leidt tot een hogere winst per aandeel en een corresponderend dividend.

Waarom zouden beleggers als ze willen deelnemen in de combinatie dan de pref's kopen? Voor een rendement dat maar een procent lager ligt kunnen ze de gewone aandelen kopen in het vertrouwen dat de bankbesturen als global players de winst weten te verhogen. Dat levert de aandeelhouders immers kans op belastingvrije koerswinst op.

Alleen wie voor 130 miljoen gulden pref's koopt krijgt zijn 9,5 procent preferent dividend via de deelnemingsvrijstelling belastingvrij. Tien van die gegadigden is genoeg om de emissie tot een succes te maken, maar denken deze belangstellenden dan dat de koers van een aandeel in de combinatie ABN/Amro dit jaar niet een paar procent zal herstellen? Wie dat wel gelooft kan beter de gewone aandelen dan de pref's kopen. Gewone aandelen en preferente aandelen moet je niet met elkaar vergelijken, brengen de banken daartegen in. Maar wie zijn geld maar een maal kan uitgeven doet dat wel en vraagt zich af wat de beleggingsadviseurs van de banken hem zullen aanraden.tk DSMEindelijk weer positief nieuws uit het bedrijfsleven. Als we de bijzondere baten van vorig jaar even buiten beschouwing laten, presteert DSM keurig volgens de prognoses. Het concern heeft vrijwel geen last van valutaschommelingen en ook de stijging van de olieprijs hindert DSM nauwelijks. Op langere termijn is een hogere olieprijs zelfs voordelig wanneer vanaf 1993 de 50 miljoen vaten-equivalent van DSM uit de bodem van de Noordzee beginnen te komen.

De beurs beloonde DSM dan ook met bijna drie gulden koersherstel. De koers is toch nog onder de bandbreedte die bij de beursintroductie werd gehanteerd, en DSM heeft de daad bij het woord gevoegd door eigen aandelen in te kopen.

DSM spreekt nog meer ferme taal: De helft van zijn belangrijkste produkten worden afgezet in markten die minder gevoelig zijn voor concurrentie en alleen een forse recessie zal de resultaten onder druk zetten.