Apothekers dreigen met boycot regeling

DEN HAAG, 14 aug. De Nederlandse apothekers dreigen hun medewerking aan het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) te onthouden als de ministeries van WVC en economische zaken geen vergoeding geven voor automatisering binnen de apotheek.

Dat blijkt uit een brief van de voorzitters van de afdelingen van de apothekersorganisatie KNMP aan de leden. Daarin wordt gevraagd een protestbrief te ondertekenen, die naar staatssecretaris Simons (volksgezondheid) en de Tweede Kamer wordt verstuurd.

De bewindsman onthield vorige maand zijn goedkeuring aan een richtlijn van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg, waarin een vergoeding werd voorgesteld voor onder meer de kosten van de automatisering. Simons zegt daarvoor geen geld te hebben. De voorzitters van de KNMP-afdelingen menen in hun open brief dat de overheid stelselmatig de beroepsgroep negeert bij het formuleren van nieuw beleid, terwijl wel hun medewerking wordt gevraagd bij de uitvoering van het GVS zoals dat 1 januari van kracht moet worden. Het GVS gaat uit van een lijst met vastgestelde prijzen voor geneesmiddelen. Voor een duurder medicijn dan op de lijst vermeld staat moet de patient zelf bijbetalen.

Dat de apothekers buiten spel worden gezet blijkt, zo staat in de brief, uit het feit dat zij in de recente nota 'Werken aan zorgvernieuwing' helemaal niet worden genoemd. In die nota wordt het gezondheidszorgbeleid buiten het ziekenhuis voor de jaren negentig uiteengezet.

Verder verwijten de apothekers WVC dat zij bij de ontwikkeling van het 'krakkemikkige' GVS niet zijn betrokken, maar straks wel de dupe zijn bij de te verwachten 'Babylonische spraakverwarring' aan de toonbank wanneer de ziekenfondspatient moet gaan bijbetalen voor zijn medicijnen.