Alders: contract met Moskou over milieu

DEN HAAG, 14 aug. Minister Alders (milieubeheer) zal waarschijnlijk eind 1990 een milieu-overeenkomst met de Sovjet-Unie sluiten.

Door een overeenkomst in de vorm van een 'memorandum of understanding', een lichte versie van internationale samenwerking, wil Nederland de Sovjet-Unie concrete, technische en projectgerichte hulp bieden op milieuhygienisch gebied.

Eerdere samenwerkingsovereenkomsten met Oost-Europa bestonden al met Polen, Hongarije en de DDR, omdat de milieusituatie in die landen zeer slecht is. Minister Alders heeft de export van Nederlandse milieukennis naar de DDR echter op een laag pitje gezet omdat de DDR zich daarvoor verder op West-Duitsland zal richten. Wel probeert Alders met de Oostduitse regering nog overeenstemming te bereiken over het stopzetten van Nederlandse afvaltransporten naar de Oostduitse stortplaats Schoneberg en sluiting daarvan.

Bij de samenwerking met Moskou gaat het in de eerste plaats om technische bijstand in de strijd tegen waterverontreiniging, bijvoorbeeld die van het zeer sterk vervuilde Baikalmeer. Omdat het ministerie van verkeer en waterstaat en het Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater op dat gebied meer kennis van zaken in huis hebben dan WVC, zullen de ministers Maij-Weggen (verkeer) en Braks (landbouw en natuurbeheer) ook meedoen in het samenwerkingscontract. Alders gaat eind dit jaar naar Moskou om het samenwerkingsmemorandum te ondertekenen.