Ziekte van Weil-epidemie in Friesland

LEEUWARDEN, 13 aug. In Friesland is een epidemie van de ziekte van Weil uitgebroken. De ziekte is inmiddels bij elf mensen vastgesteld. Het eerste geval werd twee weken geleden geconstateerd bij een 1-jarige baby. Het meisje raakte besmet na een zwempartij in de Spokeplas bij het Friese Noordwolde. Vorige week liepen vier militairen uit Havelte daar de ziekte van Weil op. De epidemie is voor Gedeputeerde Staten van Friesland aanleiding om het zwemverbod dat op 3 augustus werd ingesteld voorlopig te handhaven. Uit onderzoek blijkt dat de besmetting van het water niet door ratten kan zijn veroorzaakt, omdat er geen schuilplaatsen, holen of andere sporen van het diertje zijn ontdekt. Gedacht wordt nu aan besmetting door urine van honden of andere knaagdieren. De komende weken worden opnieuw watermonsters genomen.

De Geneeskundige Inspectie in Rijswijk overweegt om alle artsen in het noorden te informeren over de ziekte van Weil. Jaarlijks komen er in ons land ongeveer dertig gevallen voor. De acute infectieziekte gaat in eerste instantie gepaard met ontstoken ogen, hoofdpijn en koorts; later kunnen leverontsteking en geelzucht optreden. Behandeling gebeurt met antibiotica. Het sterftecijfer ligt onder de een procent.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van WVC is het aantal van vijftien ziektegevallen in een regionale epidemie niet abnormaal hoog. 'De ziekte blijft meestal beperkt tot twee of drie van dit soort epidemieen, vooral bij erg warm weer en dan meestal door het zwemmen in ondiep stilstaand water', aldus een woordvoerder van het ministerie van WVC.