Weinig dienstplichtigen op fregatten voor Golf

ROTTERDAM, 13 aug. De fregatten Pieter Florisz en Witte de With van de Koninklijke Marine die Nederland beschikbaar stelt aan de multinationale strijdmacht in de Golf hebben elk een bemanning van ongeveer 190 koppen. Op een handjevol dienstplichtigen na betreft het allemaal beroepsmariniers.

De Pieter Florisz behoort tot de zogenoemde standaardklasse. De Marine heeft tien schepen in deze klasse. De standaardisering betreft de technische kant van de wapen- en commandosystemen. Daartoe zijn in NAVO-verband afspraken gemaakt om de kosten gemoeid met de aanschaf van materieel terug te dringen.

De Pieter Florisz is 130,5 meter lang en 14,6 meter breed. Het fregat kan een snelheid bereiken van 32 zeemijlen per uur. Tot de bewapening van het fregat behoren een Oto Melara 7.6 cm kanon, het NATO Sea Sparrow geleide wapensysteem, het Harpoon wapensysteem tegen oppervlakte-doelen, een Torpedo wapensysteem tegen onderzeeboten, een lanceersysteem voor radarmisleiding en het Goalkeeper snelvuurkanon tegen luchtdoelen op zeer korte afstand. Aan boord bevindt zich tenslotte een Lynx helicopter, die de reikwijdte van het schip bij het zoeken naar onderzeeboten vergroot.

Het andere schip, de Witte de With, is een luchtverdedigingsfregat, waarvan de Koninklijke Marine er twee bezit. Deze schepen hebben veel weg van de standaardfregatten. Romp en voortstuwing zijn hetzelfde, maar het Oto Melara kanon en de Lynx helicopter, inclusief hangar, hebben plaats gemaakt voor het Tartar geleide wapensysteem. Dit is een verdedigingssysteem met bijbehorend vuurgeleidingssysteem voor de middellange afstand (circa 40 kilometer) tegen inkomende raketten en vliegtuigen.

De Goalkeeper, waarmee alle Nederlandse fregatten zijn uitgerust, is een door Hollandse Signaal Apparaten (HSA) in Hengelo ontwikkeld vuurgeleidigingssysteem, gemonteerd op een Gatling snelvuurkanon van General Electric met zeven roterende lopen, waaruit zeventig schoten per seconde kunnen worden afgevuurd. Het HSA-systeem reageert automatisch op luchtdoelen die door verder reikende verdedigingssystemen zijn heengebroken. HSA heeft 40 Goalkeepers verkocht, waarvan 23 aan de Nederlandse marine, 15 aan de Britse marine en twee aan een land in het Golfgebied. HSA wil de naam van deze laatste afnemer op verzoek van de klant niet onthullen, maar volgens wapenexport-deskundige dr. C. Colijn gaat het om de Verenigde Arabische Emiraten, die de Goalkeeper vorig jaar op een oorlogsschip van Duitse makelij zouden hebben gemonteerd.

De beide Nederlandse fregatten kunnen in een dag of vijf gereed worden gemaakt voor vertrek. De tocht naar de Golf duurt een kleine drie weken.