VS willen schepen Irak onderscheppen

NEW YORK, 13 aug. De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, James Baker, heeft gisteren aangekondigd dat de Amerikaanse marine alle schepen zal tegenhouden die olie uit Irak proberen te exporteren.

Ook andere schepen die handel met Irak pogen te drijven zullen worden onderschept. Baker zei dat Washington handelt op verzoek van de 'legitieme' regering van Koeweit. Hierdoor hebben de VS volgens hem de juridische bevoegdheid gekregen om schepen tegen te houden. 'Wij zullen de noodzakelijke en gepaste maatregelen treffen om de sancties van de Verenigde Naties ten uitvoer te brengen', stelde Baker verder.

Vanuit Bagdad liet de Iraakse minister van buitenlandse zaken, Tareq Aziz, onmiddellijk weten dat het onderscheppen van Iraakse tankers zal worden beschouwd als een 'daad van agressie' tegen Irak. Naar zijn zeggen zijn dergelijke stappen in het geheel niet in overeenstemming met de besluiten van de Verenigde Naties.

De Iraakse media maakten gisteren een 'initiatief' bekend, waarin de crisis in de Golf wordt gekoppeld aan diverse andere problemen in het Midden-Oosten. De Iraakse leider, Saddam Hussein, liet hierin doorschemeren dat er over de Iraakse bezetting van Koeweit valt te praten als de troepen van de Verenigde Staten en andere mogendheden zich onmiddellijk uit Saoedi-Arabie terugtrekken. Deze zouden moeten worden vervangen door militairen van Arabische staten, maar niet van Egypte. Ook zouden de economische sancties van de Verenigde Naties moeten worden opgeheven. Bovendien eiste de Iraakse leider dat Israel zich met onmiddellijke ingang en zonder voorwaarden vooraf terugtrekt uit de bezette gebieden en dat Syrie hetzelfde doet uit Libanon.

Bush heeft gisteren vanuit zijn vakantieverblijf in Kennebunkport in Maine de voorstellen van de Iraakse leider Saddam Hussein zonder omhaal verworpen. Ook Israel heeft het plan van Saddam Hussein van de hand gewezen als 'goedkope propaganda'.

Tot zover onze correspondent. Saoedi-Arabie heeft naar verluidt gisteren een Iraaksetanker, die olie wilde afleveren bij een Saoedische terminal, teruggewezen. Dit werd uitgelegd als een bewijs dat de sancties van de VN een goede kans van slagen hebben.

Intussen blijft onduidelijkheid bestaan over het lot van de duizenden buitenlanders in Irak en Koeweit, die volgens berichten in het Westen door Irak in gijzeling worden gehouden. Minister van buitenlandse zaken Tareq Aziz meldde gisteren dat de buitenlanders allemaal veilig in hun huizen of hotels zaten maar geen toestemming hadden om hun verblijfplaats te verlaten wegens 'tijdelijke voorzorgsmaatregelen'.

Enige uren later maakte een woordvoerder van Saddam Hussein bekend dat alle buitenlanders Koeweit vrijelijk konden verlaten. Hij maakte echter geen melding van de buitenlanders in Irak zelf.

Tijdens het weekeinde slaagden verscheidene groepjes buitenlanders erin Koeweit te ontvluchten naar Saoedi-Arabie. Bij deze vluchtpogingen werd zaterdag een Britse zakenman door Iraakse soldaten doodgeschoten. Pag.4: Vervolg

    • Michiel Bicker Caarten