Voorstel Irak door Israel verworpen als 'propaganda'

TEL AVIV, 13 aug. Jeruzalem heeft gisteravond het voorstel van president Saddam Hussein om terugtrekking van de Iraakse strijdkrachten uit Koeweit aan onder andere Israelische ontruiming van de bezette gebieden te koppelen als 'goedkope propaganda' verworpen. Volgens politieke kringen gaat het om een behendige truc om de zich in Saoedi-Arabie en in de Golf concentrerende internationale troepen- en zeemacht van zich af te schudden.

Die mening is niet unaniem: sommige Israelische commentatoren menen dat het Iraakse voorstel een element van een mogelijke diplomatieke oplossing van het conflict in de Golf bevat omdat Saddam Hussein voor het eerst het idee van militaire ontruiming van het opgeslokte Koeweit bevat.

Tijdens een persconferentie sloot minister van defensie Moshe Arens gisteren niet geheel uit dat Irak over op raketten te monteren chemische koppen beschikt die Israel zouden kunnen bereiken. Eerder was in veiligheidskringen gezegd dat de Iraakse militaire technologie nog niet het stadium heeft bereikt dat gifgassen per raket kunnen worden afgeschoten. Een Iraaks bombardement lijkt Arens echter een aannemelijker militaire optie dan een raketaanval. In antwoord op de vraag of Israel anti-luchtdoelraketten langs de bestandslijn met Jordanie heeft opgesteld zei Arens dat aanvallende Iraakse vliegtuigen in de lucht zullen worden vernietigd. Volgens Arens is er voor de Israelische civiele bevolking geen reden tot paniek en zijn de nodige veiligheidsmaatregelen getroffen.

Arens zei gisteren nadrukkelijk nog geen aanleiding te zien gasmaskers en daarbij behorende geneesmiddelen tegen gifgasvergiftigingen aan de bevolking uit te delen. Hoewel volgens de verordeningen van de burgerbeveiliging gasmaskers uitsluitend aan Israelische ingezetenen, buitenlanders en toeristen zullen worden verstrekt zei Arens dat het Israels verantwoordelijkheid is de veiligheid van alle Israelische burgers te garanderen. Die verantwoordelijkheid strekt zich volgens hem ook uit tot de bevolking in de bezette gebieden.

    • Salomon Bouman