Veroordeling ex-minister in Griekenland na schandaal

ISTANBUL, 13 aug. Een socialistische ex-vice-minister van financien, Nikos Athanasopoulos, is zaterdag door een bijzondere, dertien-koppige rechtbank in Athene tot drieeneenhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij in 1986 het zogenoemde mais-schandaal had gedekt.

Enige maanden voor zijn aantreden als minister had een staatsbureau een grote partij mais uit Joegoslavie als Griekse doorverkocht naar Belgie, waarbij aan onrechtmatige EG-premies een kleine vier miljoen gulden was opgestreken. Onder verantwoordelijkheid van de minister werd vervolgens geprobeerd de EG-inspecteur door valsheid in geschrifte op een dwaalspoor te brengen, maar Griekenland moest later toch een boete betalen, ongeveer even hoog als het bewuste bedrag.

Behalve de bewindsman werden nog vijf ambtenaren van het ministerie tot gevangenisstraffen enkele voorwaardelijk veroordeeld, terwijl een werd vrijgesproken. De socialistische oud-premier en oppositieleider Andreas Papandreou, leider van de PASOK, bestempelde de uitspraak meteen als een 'belediging van de justitie'.

Niet de minister en zijn ambtenaren waren veroordeeld, aldus Papandreou, maar een stuk regeringspolitiek dat in die tijd de goedkeuring had van het volk. Dit kreeg hiermee het recht massaal tegen de uitspraak te protesteren, zo zei hij. Hij stuurde ook een telegram naar de veroordeelde minister met gelukwensen omdat hij de persoonlijke verantwoording op zich had genomen voor een collectieve regeringsbeslissing. Bij de aanvang van het proces, drie maanden geleden, had men het van de zijde van de PASOK nog niet zo scherp gesteld. Er kwamen echter geleidelijk steeds meer oud-collega's van de verdachte als getuigen a decharge die meldden dat ze de beslissing tot dekking van het schandaal gezamenlijk hadden genomen, maar zonder medeweten van Papandreou. Zulke dingen zouden in alle EG-landen gebeuren. 'Alleen in Griekenland gaat de oppositie ze politiek uitbuiten.' Als aanklagers traden drie daartoe gekozen parlementsleden op, twee van de rechtse Nieuwe Democratie (ND) en een van de Alliantie van Links en Vooruitgang (ALV). De aanvallen van de PASOK richtten zich echter uitsluitend tegen de ND met de ALV is intussen een bondgenootschap aangegaan voor de burgemeestersverkiezingen van oktober, waarbij in Athene Melina Mercouri de gemeenschappelijke kandidaat is. Het nu afgesloten proces er is geen beroep mogelijk geldt als een soort generale repetitie voor twee grotere, waartoe in de zomer van vorig jaar ook door de ND en de ALV gezamenlijk is besloten in een parlementsprocedure en waarbij, naast andere oud-ministers, ook oud-premier Papandreou als verdachte moet aantreden. Het gaat om het bankschandaal-Kokostas en het afluisterschandaal waarbij de Griekse PTT en de geheime dienst samenwerkten. Papandreou heeft echter laten weten noch bij de verhoren noch bij een proces te zullen verschijnen. Hij beschouwt de hele procedure als totaal politiek en steunt deze visie op de recente benoeming door de regering van de nieuwe president van het Hooggerechtshof, Kokkinos, die de processen zal moeten leiden. Deze benoeming, waarbij negen rechters werden gepasseerd die hoger op de lijst van ancienniteit stonden, zou een volslagen politieke zijn.

    • Frans van Hasselt