Twee Nederlandse fregatten naar Golf voor boycot Irak

DEN HAAG, 13 aug. Nederland stuurt twee fregatten naar het Golf-gebied. Dat heeft het kabinet vanochtend besloten. Het gaat om het luchtverdedigingsfregat Witte de With en het standaardfregat Pieter Florisz met in totaal een kleine vierhonderd man aan boord, voornamelijk beroepspersoneel.

Nederland wil een bijdrage leveren aan het afdwingen van de economische maatregelen van de Verenigde Naties tegen Irak en Koeweit en aan het beteugelen van de Iraakse agressie. De schepen zullen over een week uitvaren voor een reis die twee weken duurt.

In een brief aan de Tweede Kamer die vanmiddag werd gestuurd, schrijft de regering 'dat militaire pressie gerechtvaardigd is vanwege het vitale belang dat Europa heeft bij stabiliteit, territoriale integriteit en soevereiniteit van landen in de Golf-regio. Niet in de laatste plaats is het waar mogelijk waarborgen van de veiligheid van onze onderdanen in de regio mede in het geding'. De regering schrijft dat zij al het mogelijke doet de belangen van de 159 Nederlanders in Irak en 88 Nederlanders in Koeweit zo goed mogelijk te behartigen. Gezocht wordt naar mogelijkheden Nederlandse burgers in Koeweit ter plaatse te kunnen blijven assisteren ondanks de Iraakse eis om de ambassade in Koeweit te sluiten.

Over de duur van de operatie wil de regering geen uitspraak doen. Met andere landen die marine-eenheden sturen, wordt afgestemd hoe te opereren, waarbij de ervaringen opgedaan bij het ruimen van mijnen in 1987 een rol spelen. Aangenomen wordt dat Nederland ook nu zal samenwerken met de Belgische en Britse marine. Over taakafbakening, operatiegebied en commandovoering zal de regering op zo kort mogelijke termijn nadere besluiten nemen. De regering wijst er in haar brief op dat de marineschepen in 'een defensieve rol het hoofd moeten kunnen bieden aan aanvallen vanuit de lucht en van kleinere oppervlakteschepen'.

Beide schepen kunnen volgens de regering elkaar ondersteunen, terwijl hun verdedigende capaciteiten elkaar aanvullen.

In de Tweede Kamer is bij de grote fracties algemene steun voor het kabinetsbesluit. Alleen Groen Links wijst Nederlandse deelname af. Er is bij PvdA, CDA, VVD en D66 een brede voorkeur om de Nederlandse deelname onder VN-vlag te brengen, maar dat behoeft niet voor de afvaart van beide fregattten geregeld te zijn.