Twee jongeren betrapt bij grafschennis in Eindhoven

EINDHOVEN, 13 aug. De politie van Eindhoven heeft zaterdag twee jongens gearresteerd die ervan worden verdacht ten minste vijf graven te hebben geschonden. De jongens zouden het hebben gemunt op schedels, die ze wilden natekenen of beschilderen. Een van de schedels, die ze bij nader inzien niet geschikt achtten, verkochten ze voor 100 gulden aan een Eindhovense winkelier, die hem in de etalage uitstalde. De politie gaat er vooralsnog niet van uit dat het de jongens te doen was om een handeltje in schedels op te zetten.

De twee Eindhovenaren, 16 en 18 jaar oud, werden zaterdagmorgen om half zeven op heterdaad betrapt toen ze op het kerkhof van het pensionaat Eikenburg van de congregatie van de Broeders van Liefde in Eindhoven bezig waren een graf uit te graven. Ze waren toen al een meter diep gevorderd. Al twee keer eerder waren er op het kerkhof graven geschonden, waardoor de broeders extra oplettend waren. Na hun arrestatie zouden de twee hebben bekend ook actief te zijn geweest op de algemene begraafplaats in Eindhoven.

Op het kerkhof van Eikenburg ging het om graven van broeders van de congregatie, die er respectievelijk in het begin van de jaren vijftig en in 1961 en 1968 zijn begraven. Overste A. J. van de Wijdeven van Eikenburg zei dat de grafschennissen de kloostergemeenschap diep hebben geschokt. 'Het gaat om medebroeders, die in ons midden zijn begraven en die we allemaal hebben gekend.' De eerste schennissen werden drie weken geleden al vastgesteld. De politie nam toen gipsafdrukken van de voetsporen, die overeenkwamen met die van de jongens. Ze verklaarden dat ze op zoek waren naar gave schedels. Een keer was een schedel bij bewerking uiteengevallen, waarna ze hem in een zak bij het huisvuil hadden gezet.