Nederlandse import in mei overtrof de export

DEN HAAG, 13 aug. De waarde van de Nederlandse goederenuitvoer is in mei van dit jaar met 2 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode van het vorig jaar. De invoerwaarde steeg met 9 procent. De waarde van goedereninvoer en -uitvoer beliep in mei 1990 respectievelijk 20,5 en 19,6 miljard gulden, wat een negatief saldo op de handelsbalans oplevert van 0,9 miljard.

Over de periode januari tot en met mei steeg de goederenuitvoer met 3 procent tot 98,2 miljard gulden. Aan de invoerzijde trad een stijging op van 6 procent tot 96 miljard. Van een meer dan gemiddelde stijging van de uitvoer was tussen januari en mei sprake in de sectoren kleding (20 procent), instrumenten en apparaten (18 procent), vis en schaaldieren (17 procent) en fruit (17 procent). Waardedalingen traden op bij de uitvoer van ijzer en staal (-16 procent), organische chemische produkten (-12 procent), aluminium (-9 procent) en melk en zuivelprodukten (-7 procent). Aan de invoerzijde vielen relatief grotee stijgingen waar te nemen bij instrumenten en apparaten (18 procent), electrische machines en toestellen (18 procent) en hout (17 procent). Verminderingen kwamen voor bij de invoer van dierenvoedsel (-15 procent), organische chemische produkten (-13 procent) en melk en zuivelprodukten (-12 procent).