Gorbatsjov hekelt Estse parlement

MOSKOU, 13 aug. Sovjet-leider Gorbatsjov heeft gisteren de verklaring waarin het parlement van Estland vorige week de afscheiding van de republiek aankondigde bestempeld als 'in strijd met de grondwet' en 'van nul en gener waarde'. In een gisteren door het persbureau TASS verspreide verklaring stelde Gorbatsjov dat 'zulke anti-grondwettelijke acties, ultimata en eisen geen basis en geen toekomst hebben'.

De president herinnerde er nog eens aan dat hij eerder al een resolutie van het Estse parlement, waarin een overgangsperiode naar de volledige onafhankelijkheid werd afgekondigd, illegaal had genoemd. Hij stelde dat het Estse parlement 'het volk' niet heeft geraadpleegd en dat de Estse verklaring neerkomt op een schending van VN-principes en de Sovjet-grondwet, met name waar die het heeft over de territoriale onschendbaarheid en de onschendbaarheid van grenzen. Gorbatsjov liet weten dat Sovjet- en Estse vertegenwoordigers elkaar regelmatig ontmoeten en dat 'een democratische basis voor de oplossing van de kwestie van de soevereiniteit binnen het kader van dat overleg moet worden gevonden'. Het Estse parlement, dat op 30 maart kenbaar maakte naar volledige onafhankelijkheid te streven, nam vorige week dindag een verklaring aan waarin de Sovjet-grondwet van de republiek buiten werking werd gesteld, waarin de annexatie van Estland nietig werd verklaard en waarin werd gesteld dat Estland niet meer bij de Sovjet-Unie hoort. De verklaring maakte deel uit van een pakket van verklaringen, waarin Estland het kader wil aangeven voor onderhandelingen met Moskou over de volledige onafhankelijkheid.

Gorbatsjov heeft de afgelopen weken vrijwel niet gereageerd op soevereiniteitsverklaringen die in een aantal Sovjet-republieken zijn aangenomen. De autonome republiek Karelie, die grenst aan Finland en die deel uitmaakt van de Russische republiek, heeft zich soeverein verklaard, zowel ten aanzien van de Sovjet-Unie als ten aanzien van de Russische republiek. De Opperste Sovjet van de republiek verklaarde dat de grondwet en wetten van Karelie voorrang genieten boven die van de Russische republiek en de Sovjet-Unie. Een aantal Sovjet-republieken heeft zich de afgelopen maanden soeverein verklaard; Karelie is de eerste autonome republiek die dat nu heeft gedaan. (AP, Reuter, UPI)