CPB: economisch effect van oliecrisis blijft zeer beperkt

DEN HAAG, 13 aug. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de huidige crisis in de Golfregio slechts beperkte gevolgen heeft voor de Nederlandse economie. Dit blijkt uit aangepaste berekeningen die het CPB heeft gemaakt ten behoeve van de voorbereiding van de rijksbegroting voor volgend jaar.

Nicholas Brady, de Amerikaanse minister van financien, verwacht voor de Amerikaanse economie wel negatieve effecten. In een gisteren gepubliceerd interview in de Washington Post zegt hij dat de economische groei in de Verenigde Staten een half procent kan afnemen en de inflatie een half procent kan toenemen als gevolg van de crisis in het Midden-Oosten. Volgens het Planbureau zal de economische groei van Nederland maar een fractie onder de eerder voor volgend jaar geraamde 2,75 procent uitkomen. De omvang van de wereldhandel zal volgens het CPB een fractie minder stijgen dan de eerder verwachte 5,5 procent. Het CPB verwacht dat de inflatie volgend jaar niet 1,75 maar 2 procent zal bedragen.

Het CPB gaat ervan uit dat de olieprijs volgend jaar 3,5 dollar per vat hoger zal liggen dan de 17 dollar in eerdere berekeningen. Dit komt overeen met een Brent-notering van 22 dollar. De schatkist zal door hogere aardgasinkomsten van de olieprijsstijging profiteren. Het profijt zal volgens het CPB beperkt zijn als gevolg van de daling van de dollarkoers. Het Planbureau heeft de dollarkoers voor dit jaar naar beneden bijgesteld van 1,90 tot 1,85 gulden en voor volgend jaar van 1,85 naar 1,75 gulden. Op Financien wijst men erop dat de hogere olieprijs met vertraging doorwerkt in de aardgasprijzen. Bovendien is de aanpassing van de kleinverbruikersprijs aan een maximum per half jaar gebonden.

Het Planbureau heeft ook berekeningen uitgevoerd waarbij is uitgegaan van een olieprijs van 30 dollar per vat. De negatieve gevolgen voor de economische groei zullen dan meer dan enkele tienden van procenten bedragen. Het CPB had in zijn berekeningen al rekening gehouden met een wat tragere economische groei in de Verenigde Staten.