Voetveer, HEKENDORP

De Hollandse IJssel is tussen IJsselstein en Gouda een vrij smalle rivier, waar de veren al lang geleden door bruggen zijn vervangen. Behalve in Hekendorp, even oostelijk van Haastrecht, waar nog een eenvoudig kabelpontje vaart, te bereiken via een smalle poort in de dichte dijkbebouwing van de dorpskom. Het is een oud veer, dat in 1751 officieel in de annalen wordt genoemd. Veerbazen kwamen en ging, totdat in 1926 Rijk Rademaker veerbaas werd en zijn daggelderswoninkje voor het veerhuis verruilde.

Sindsdien hebben drie generaties Rademakers ervoor gezorgd, dat werkvolk en bezoekers van winkels en vertier in Gouda worden overgezet, om op de zuidelijke oever de bus te kunnen nemen. Vooral op werkdagen was het vroeger een hard bestaan: de eerste klanten kwamen al rond zes uur 's morgens, waarna de veerbaas tot een uur of tien 's avonds beschikbaar moest zijn.

Rustig eten was er zelden bij, op vakantie gaan evenmin en de verdiensten waren karig, zodat neveninkomsten uit wat vee en de moestuin nodig waren om rond te komen, wat bij kleine veren overigens geen uitzondering was. Bij ziekte moesten vrouw, kinderen of buren het veer in de vaart zien te houden. Daarbij kwam ook nog het bijhouden van een heuse administratie, want naast 'losse' klanten waren er week- en zelfs jaarklanten onder de inwoners van Hekendorp. Na drie generaties Rademakers heeft de Fries Hendrik Popma een jaar of twintig fietsers en voetgangers overgezet, maar nu is er weer een Rademaker op de bijna 90 jaar oude veerboot: met een houten klos trekt hij het pontje langs een stalen kabel, die met een wiel uit het water strak wordt getrokken. Het is er de laatste jaren niet leuker op geworden, want door het toegenomen autobezit vragen nog maar enkele tientallen mensen per dag om een oversteek. Ook de vroeger zo drukke beroepsscheepvaart op de Hollandse IJssel is door het verdwijnen van tal van bedrijven langs het water sterk teruggelopen. Het authentieke veer met tolbord en veerbel oogt heel idyllisch, maar mogelijk niet lang meer. De eigenaar, de gemeente Driebruggen, loopt al jaren rond met plannen, om het veer te vervangen door een hoge voetbrug, waar het doorsnee plezierjacht ongehinderd onderdoor kan varen. Aan de realisering van dit plan kleven echter vele haken en ogen en de huidige veerbaas is niet de enige tegenstander. Of het zover zal komen, zal de tijd leren, maar voor het zover is, kan de liefhebber van voetveren zijn hart ophalen in Hekendorp: van zeven uur 's morgens tot negen uur 's avonds, maar niet op zondag.foto Freddy Rikken

    • Peter Nijhof