v.d. Broek: snel besluit over sturen schepen naar Golf

BRUSSEL, 11 aug. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) wil dat het kabinet maandag besluit een eenheid van de Koninklijke Marine naar de Golf te sturen. Die eenheid moet eraan bijdragen de agressie van Irak een halt toe te roepen en moet mede toezien op de uitvoering van de economische maatregelen tegen Irak en Koeweit. Van den Broek gaf gistermiddag na overleg bij de NAVO in Brussel niet aan om hoeveel marineschepen het gaat. Daarover zal het kabinet zich maandag beraden. Maar hij acht een politieke daad van Nederland om deel te nemen aan een multinationale strijdmacht noodzakelijk omdat 'vitale belangen van Europa op het spel staan, waaronder de veiligheid van Europese burgers in het gebied'.

Deelneming van land- en luchtstrijdkrachten sloot hij uit.

Over commandovoering en taken van een Nederlandse bijdrage wordt volgende week nog bilateraal overleg gevoerd. Ook heeft afstemming plaats in de Westeuropese Unie (WEU), het samenwerkingsverband op politiek en defensie-terrein van negen Westeuropese landen.

Nederland zou graag zien dat de internationale eenheid onder VN-vlag zou kunnen opereren, maar voorbereidingen voor een VN-vredesmacht vergen veel tijd, die niet voorhanden is.

Door de militaire aanwezigheid op te voeren wordt het mogelijk de druk op Irak te vergroten en misschien buitenlanders uit Irak en Koeweit te evacueren, aldus Van den Broek. Hij zei zich ervan bewust te zijn dat opvoeren van militaire aanwezigheid gevaarlijk kan zijn. Maar, zo zei hij, 'we hebben te maken met een niets ontziende dictator aan wie ondubbelzinnig duidelijk moet zijn wat politiek en militair de bedoelingen van het Westen zijn'. Donderdag heeft de Saoedische ambassadeur, A. M. Sudeary, op het ministerie van buitenlandse zaken Nederland om militaire hulp gevraagd om Iraakse agressie tegen te gaan. Minister Baker heeft gisteren het Amerikaanse verzoek om steun herhaald.

Na een kabinetsbesluit maandag zullen de vaste Kamercommissies van Defensie en Buitenlandse Zaken 's middags bijeenkomen. In de Kamer bestaat een ruime meerderheid voor het zenden van een of meer schepen naar de Golf, al willen de Kamerleden wel meer duidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden van het Nederlandse onderdeel bij de multinationale strijdmacht.

    • Willebrord Nieuwenhuis