Schaakprobleem

In de opgave van vorige week (Hjartarson - Tal, Manila 1990) won zwart alsvolgt: 1... Lc5(x)a3! 2. b2(x)a3 (Op Td2 of Th2 is b5-b4 afdoende en van D(x)e5+, f7-f6 wordt wit niet beter.) Da2(x)a3+ 3. Kc1-d2, Tf8-d8+ 4. Kd2-e1, Td8(x)d1+ 5. Ke1(x)d1, Da3-a4+ en wit gaf het op. (Er volgt D(x)e4.)De nieuwe opgave: Hoe kreeg zwart een winststelling? Oplossing in de volgende rubriek.

    • Constant Orbaan