Navo unaniem achter politiek VS in het Golfgebied

BRUSSEL, 11 aug. De NAVO-bondgenoten hebben gisteren in Brussel unaniem steun gegeven aan de Amerikaanse militaire operatie in de Golf. Een aantal lidstaten Nederland, Belgie, Canada, Denemarken, West-Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Portugal en Italie heeft aangekondigd de militaire operatie direct of indirect te zullen steunen.

Deze lidstaten handelen individueel en niet onder NAVO-vlag, aangezien het bondgenootschap niet buiten het verdragsgebied mag optreden. Om de door sommige landen gewenste verbetering in de coordinatie te bereiken worden de consultaties niettemin binnen de NAVO voortgezet. De ministers van defensie en buitenlandse zaken van de negen landen van de Westeuropese Unie (WEU) komen over enkele dagen in Parijs bijeen om meer afspraken te maken over het optreden in de Golf. Frankrijk is thans voorzitter van de WEU, een samenwerkingsverband op politiek en defensie-terrein.

Daarnaast zegden de ministers van buitenlandse zaken van de NAVO gisteren in Brussel steun toe aan Turkije, het enige NAVO-land dat grenst aan Irak. De Turkse luchtmacht is in staat van paraatheid gebracht nu Irak zijn troepen bij de grens met Turkije versterkt. Het NAVO-handvest kent een bijstandsverplichting als een van de leden van het bondgenootschap wordt aangevallen. De ministers maakten duidelijk Turkije te hulp te zullen komen als het door Irak zou worden aangevallen.

De Amerikaanse minister James Baker toonde zich na afloop van het beraad opgetogen over de steun die Washington van de vijftien andere leden van de NAVO heeft ontvangen. De wereld moet begrijpen, aldus Baker, dat de bondgenoten resoluut de Iraakse agressie willen stoppen. Als ze dat niet doen 'zal de wereld in een nieuw, diep zwart gat vallen'. De NAVO-landen, zo vervolgde hij, houden vast aan hun collectieve veiligheidsverplichtingen en willen de economische sancties van de Veiligheidsraad tegen Irak en Koeweit uitgevoerd zien. Andere ministers stelden dat als de economische maatregelen geen of te weinig effect sorteren, binnen de Verenigde Naties nieuwe pogingen moeten worden gedaan om de druk op Irak te vergroten. Baker hield de vijftien bondgenoten voor dat Amerika alles zal doen om de economische macht van Irak te breken en het land zal dwingen de bezetting van Koeweit op te geven. Na hetNAVO-beraad deed de Amerikaanse minister verslag aan de ambassadeur van de Sovjet-Unie in Brussel.

Pag.5: Vervolg