Monumentenwet: elf nieuwe objecten

ZEIST, 11 aug. Minister D'Ancona van cultuur (WVC) heeft op grond van artikel 3 van de Monumentenwet 1988 in totaal elf objecten aangewezen als beschermd momument. Onder de objecten zijn een 17de-eeuwse commandeurs-woning in Nes (gem. Ameland), de stoommachines met toebehoren van de koren- en pelmolen De Wachter in Zuidlaren, een vermoedelijk 19de-eeuwse grafkelder voor de familie Van Pallandt op het landgoed Eerde bij Ommen en een 19de-eeuwse vakwerkschuur in Mechelen (gem. Wittem). Verder zijn onder meer een 18de- of 19de-eeuwse put van Bentheimer zandsteen bij een reeds beschermde boerderij in Schoonebeek en een 19de-eeuwse of mogelijk oudere gemetselde tuinmuur in Noordwijk-Binnen op de lijst geplaatst. Na de aanwijzing is het verboden een dergelijk object te beschadigen of te vernielen.