Medisch spreekuur voor daklozen in Utrecht

AMSTERDAM, 11 aug. Ook in Utrecht kunnen sinds deze week thuis- en daklozen terecht op een medisch spreekuur, in het daklozencentrum aan de Catharijnesteeg en in een sleep-in. Onder verantwoordelijkheid van de Utrechtse GG en GD helpen sociaal verpleegkundigen en huisartsen uit de binnenstad daar zwervers die medische zorg nodig hebben. Het gaat om zaken als zware verkoudheid, longontsteking of wonden aan de voeten.

Afgelopen woensdag, de eerste dag, hebben al drie a vier zwervers van deze faciliteit gebruik gemaakt. 'Meer dan toen men in Amsterdam begon, daar kwamen er in het begin maar twee per dag dus dat belooft wat', aldus een zegsman van de GG en GD. Naar schatting telt Utrecht 750 dak- en thuislozen.

Amsterdam kent een dergelijke dienstverlening al sinds anderhalf jaar. Voor de 1.500 tot 3.000 zwervenden (de schattingen lopen zeer uiteen, afhankelijk van hoe de zwervers worden gedefinieerd) houdt de GG en GD daar op een aantal plaatsen een spreekuur. In een kamertje bij het Leger des Heils, Hulp voor Onbehuisden of het Vincentiushuis. Op plekken waar grote groepen zwervenden bij elkaar zijn, zoals verleden jaar voor de ontruiming op het KNSM-eiland het geval was, wordt tijdelijk een keet neergezet waar men terecht kan.

In Amsterdam komen er dagelijks nu ongeveer 12 mensen op de spreekuren van de sociaal (al of niet psychiatrische) verpleegkundigen en huisartsen. Men verzorgt er de wonden, diagnostiseert de ziekteverschijnselen en stuurt indien nodig door naar de reguliere gezondheidszorg of naar ziekenhuizen. 'Ook al zijn mensen niet verzekerd, er wordt altijd hulp geboden', aldus J. Fransman die aan de Amsterdamse GG en GD verbonden is. 'Wij bemiddelen en regelen dat de zwervers zich wel verzekeren, bijvoorbeeld via de gemeente waar ze oorspronkellijk vandaan komen.'