In Veendam verspreide racistische folders wellicht vanneo-nazi's

VEENDAM, 11 augustus De politie van Veendam vermoedt dat een Groninger groep neo-nazi's achter de verspreiding zit van ruim 20 racistische folders afgelopen donderdag in Veendam. Het pamflet waarop een groot hakenkruis en de tekst 'Auslander 'Raus' prijkt werd op verscheidene adressen in Veendam in de brievenbus gedaan en achter ruitenwissers van auto's gestopt. De strooibiljetten zijn vermoedelijk op verzoek uit de Verenigde Staten geimporteerd, omdat er een postadres van de 'NSDAP' uit Lincoln op stond. Volgens waarnemend korpschef D. Ruiter van de gemeentepolitie Veendam voorziet deze rechts-extremistische groepering wereldwijd neo-nazistische lectuur. De politie stelt dat de pamfletten verband houden met de bouw van een asielzoekerscentrum in Veendam, waar in december 275 asielzoekers onderdak krijgen. Al eerder deze week werd daar tegen geageerd in twee anonieme brieven waarin stond dat de 200 volkstuintjes in het recreatiegebied Borgerswold bespoten waren met parathion (rattengif). Ruiter meent dat er tussen beide zaken geen aantoonbaar verband is. 'Ik denk dat het om een reactie op die actie gaat. Zo van: o ja, wij hebben ook nog wat van die dingen liggen, laten we ze maar verspreiden. Het is een vervelende zaak. Men weet niet wat men vooral bij ouderen aanricht met dit soort geschriften.'

Vorig jaar december na een hoorzitting over de komst van de asielzoekers werden twee identieke neo-nazistische biljetten verspreid in Veendam. Kort daarvoor was in Groningen een man gearresteerd die contacten bleek te hebben met het Actiefront Nationaal Socialisten (ANS). Ruiter denkt dat de verspreiding van de pamfletten in Veendam met de Groninger neo-nazistische groepering verband houdt. Een onbekende man heeft inmiddels telefonisch gemeld dat hij de brief over het gespoten gif geschreven heeft, maar dat de tuintjes niet daadwerkelijk met parathion besproeid zijn. De politie neemt de melding niet serieus. Ruiter: 'Iedereen kan wel opbellen. Wij denken overigens dat er niets gespoten is, maar zolang je het tegendeel niet hebt bewezen, kun je geen enkel risico nemen.'