Foto

In de Nieuwe Kerk in Amsterdam is gisteren herdacht dat op 10 augustus 1940 het Prins Bernhard Fonds werd opgericht. Prins Bernhard, de regent van het Fonds, nam een boek in ontvangst met de geschiedenis van zijn petekind. De PTT presenteerde een speciale herdenkingsbriefkaart, herkenbaar aan een anjermotief. Het jubilerende Fondsis oorspronkelijk opgericht om Spitfires aan te schaffen voor de geallieerde oorlogvoering. Pas na de oorlog werd het omgevormd tot een organisatie voor wat werd gezien als de geestelijke verdediging van Nederland. Om de oorsprong van het Fonds te accentueren werd de plechtigheid gisteren omlijst door het Spitfire Slagwerkensemble van het Koninklijk Conservatorium. Zij brachten geluiden voort die met enige fantasie inderdaad aan boordgeschut deden denken. In zijn toespraak dankte Prins Bernhard de hemel dat hij de ontwikkeling van het naar hem vernoemde fonds vijftig jaar lang van zo dichtbij had mogen meemaken.

(foto NRC Handelsblad/Maurice Boyer)