Bridge

Het bridgetijdschrift IMP, waarvan zojuist het vierde nummer is verschenen, krijgt een steeds levendiger inhoud en begint zich ook meer en meer te ontwikkelen tot een belangrijk nieuwsmedium. Een plezierig nieuwsfeit waarvan IMP ons op de hoogte brengt, is dat het Statenbanktoernooi waarover ik vorige week sombere geluiden liet horen, toch wordt voortgezet, en wel dankzij de tweede sponsor, Cap Gemini Pandata.

Dit toernooi wordt in januari in Den Haag gehouden. Dichterbij ligt het E. O. E.-Optiebeurstoernooi, van 17 t/m 19 september in Zandvoort. Behalve de vier Nederlandse paren die tezamen het Nederlandse team zullen vormen (Leufkens-Westra, Maas-Vriend, Van der Pas-Schippers en Bertens-Kolen), zijn 12 internationale topparen uitgenodigd als 'de Rest van de Wereld'. Zij vormen drie teams: een Europees, een Amerikaans en een Intercontinentaal team. Deze spelen ook tegen elkaar zodat er behalve een uitslag Nederland-Rest van de Wereld ook een rangorde van de vier deelnemende teams ontstaat. Ten slotte ontstaat eveneens een ranglijst van alle 16 deelnemende paren. Aldus omvat het Optiebeurstoernooi in feite een match en twee toernooien die alledrie gelijktijdig worden verspeeld. Het belooft een boeiende krachtmeting te worden die in ieder geval antwoord zal geven op de vraag of de Nederlandse bridgetop zich tegenover de wereldtop kan handhaven. Uit het oogpunt van het meten van krachten is het jaarlijkse, over de gehele wereld gehouden Epson-parentoernooi geen serieus evenement, ofschoon het vijf jaar geleden startte als het officiele open wereldkampioenschap voor parenbridge. De critici hadden echter gelijk: weliswaar worden wereldwijd dezelfde spellen gespeeld, maar de omstandigheden kunnen hemelsbreed verschillen. Als een sterk paar in een poule speelt met verder alleen zwakke deelnemers, is een hoge score voor het sterke paar al verzekerd. Hoe een mooi resultaat op een spel tot stand kan komen, laten onderstaande gebeurtenissen zien: (Schoppen) 6 3(Harten) A 10 8(Ruiten) 10 4(Klaver) 10 9 8 7 6 2(Schoppen) A 10(Harten) H V 3 2(Ruiten) A V 9 3 2(Klaver) H 5(Schoppen) B 9 8 4 2(Harten) 9 7(Ruiten) B 6(Klaver) A V B 4(Schoppen) H V 7 5(Harten) B 6 5 4(Ruiten) H 8 7 5(Klaver) 3Op de OW-handen zal 3 SA het normale contract zijn (1(Ruiten) - 1(Schoppen), 2(Harten) - 3 SA), maar je moet per se een overslag maken om boven de 50% te scoren. In de door de Nederlandse Bridge-Bond voor speciale gasten en bondsprominenten georganiseerde 'heat' (bovenop de Euromast!), kregen Ben en Rietje Schelen (WO) van het district Brabant echter een bijna 100%-score in de schoot geworpen.

Z: --pasrdbl. pasdbl. W: --1(Ruiten)pas3 SAa.

p. N: --2 (Klaver)2 (Harten)pasO: pasdbl.2 (Schoppen)pasN meende van de gunstige kwetsbaarheid gebruik te kunnen maken door na 1 (Ruiten) met 2 (Klaver) te volgen. Het Brabantse echtpaar speelt in deze situatie nog ouderwetse strafdoubletten (zo gek nog niet in dit soort wedstrijden) en dat kwam goed van pas. Z redoubleerde voor S. O. S. (' partner, bied een andere kleur want (Klaver) komt mij heel slecht uit') en N noemde gehoorzaam de beste van zijn twee overblijvende kleuren: 2 (Harten). Het is natuurlijk leuk als je zo'n conventie als het SOS-re-doublet in je biedbagage hebt zitten, maar hier is de toepassing ervan niet juist: de kans dat N een 4-kaart in een hoge kleur bezit, is klein en het spelen van 2 (Harten) of 2 (Schoppen) in een 4-3-fit, om maar niet te spreken van een 4-2-fit, belooft geen groter succes te worden dan 2 (Klaver). In de praktijk zullen OW 2 (Klaver) niet meer dan 3 down kunnen spelen en dat is te weinig om de 600 pnt. van de kwetsbare manche te compenseren.

O dorst na N's 2 (Harten) het avontuur van het gedoubleerd tegenspelen van dit contract niet aan en bood 2 (Schoppen). Hierna sprong W begrijpelijk meteen naar 3 SA. Pas nu volgde de straf voor N's lichtzinnige volgbod: Z vertrouwde zijn partner meer dan de tegenpartij en doubleerde. De (Harten)-start verzekerde Ben Schelen van 10 slagen en een 99%-score. Om hetzelfde resultaat geheel op eigen kracht te behalen hadden OW 2 (Harten) gedoubleerd 4 down moeten spelen (O past dan na N's 2 (Harten), W doubleert en O laat dit doublet staan). Met (Harten)-uitkomst om over-en-weer troeven door NZ te voorkomen moet dat lukken. Maar omndat de punten alleen tellen en niet de wijze waarop ze worden gewonnen, maakte het allemaal niets uit en droeg de behaalde score substantieel bij aan het behalen van de overwinning in de OW-lijn met 69,2%, voor de dames Kroon-Meerman die 68,8% scoorden. De ex-internationals C. Kaiser-J. Kokkes kwamen in de NZ-lijn niet verder dan 62,5%. Deze resultaten waren echter onvoldoende om landelijk een rol van betekenis te spelen, want de nationale topscore in de NZ-lijn bedroeg 71,4% en in de OW-lijn 67,7% en de winnaars waren Jacobs-Van de Wittenboer (Rijswijk) en het echtpaar Houwers (Bunnik). Internationaal stelden deze resultaten weer weinig voor: zoals al gemeld speelden de Deense winnaars Godtfredsen-Lupan de recordscore van 88,6% bij elkaar. Niet minder opmerkelijk was dat meer dan 6000 Chinese spelers deelnamen en dat onder de eerste 10 paren liefst vijf Chinese zijn te vinden. Dat is ook een record. In het hoofdredactioneel commentaar in het Bulletin van de International Bridge Press Association wordt hierover met een aardig understatement opgemerkt: 'Misschien was het spelpeil in hun 'heats' bijzonder wisselend'. Hoe dit ook zij, de waarde van het Epsontoernooi ligt allereerst in het propagandistische effect dat ervan uitgaat en die elk jaar de toernooidag weer tot een grote gebeurtenis maakt.

    • Bob van de Velde