Bovag tegen verhoging accijns per 1 november

DEN HAAG, 11 aug. De Bovag, bond van garagebedrijven, heeft de Tweede Kamer gisteren per brief gevraagd niet alleen de tijdelijke accijnsverhoging motorbrandstoffen (uit 1986) te schrappen, maar ook af te zien van de accijnsverhoging met 8 cent die op 1 november ingaat. De eerste verhoging is bedoeld om teruglopende aardgasinkomsten (ten gevolge van lage olieprijzen) voor de schatkist te compenseren; de tweede is bestemd voor het openbaar vervoer.

De Bovag vindt dat door de prijsontwikkeling van ruwe aardolie van de afgelopen week de grond onder de verhoging van 1986 is weggevallen. Bovendien vormen de prijsschommelingen volgens de Bovag een extra argument om de nieuwe verhoging 'zeer zeker niet door te laten gaan'.

De organisatie houdt rekening met aanhoudende prijsschommelingen op de internationale oliemarkt. 'Zo'n extra accijnsverhoging komt daarbij dan wel heel erg ongelukkig.' De Bovag vreest dat door een verdere stijging van de benzineprijs als gevolg van de extra accijnsverhoging nog meer mensen over de grens zullen gaan tanken. Dat is niet alleen ongunstig voor de branche, maar ook voor de schatkist, die hierdoor inkomsten mis zal gaan lopen, zo redeneert de Bovag.

Financien erkent 'enig verlies' doordat automobilisten over de grens gaan tanken, maar de accijnsverhoging met 8 cent op 1 november brengt per saldo 300 miljoen gulden op. Die is bestemd is voor het openbaar vervoer. Op het ministerie ziet men geen aanleiding dit besluit terug te draaien.