Walesa wil zo snel mogelijk verkiezingen

WARSCHAU, 10 aug. Lech Walesa, de voorzitter van Solidariteit, heeft gisteren geeist dat 'zo snel mogelijk' nieuwe verkiezingen voor een parlement en een nieuwe president worden gehouden.

In een communique, gisteren uitgegeven in Gdansk, stelde Walesa, doelend op het akkoord aan de ronde tafel van april vorig jaar, dat 'het huidige politieke arrangement geen sociale steun meer geniet' en plaats moet maken voor een nieuwe opzet: vrije verkiezingen. De nieuwe president zou niet door het parlement maar door de bevolking moeten worden gekozen.

Het akkoord aan de ronde tafel voorzag vorig jaar in afspraken over de samenstelling van het Poolse parlement. De toenmalige communistische partij zou daarin met haar toenmalige bondgenoten een tweederde meerderheid krijgen; om eenderde van de zetels zou vrij mogen worden geconcurreerd. Bij de verkiezingen van juni vorig jaar won Solidariteit al die 'vrije' zetels. Op grond van het akkoord van april werd later generaal Jaruzelski tot president van Polen gekozen.

Het akkoord heeft zijn geldigheid verloren als gevolg van de ontwikkelingen die zich sinds de zomer van vorig jaar in de andere Oosteuropese landen hebben voorgedaan, van de verdwijning van de communistische partij en het 'overlopen' van haar bondgenoten, de Democratische en de Boerenpartij. Walesa stelde gisteren dat de nieuwe opzet moet voorzien in verkiezingen zonder afspraken vooraf, waaraan alle politieke groeperingen vrij kunnen deelnemen.

Walesa is daarnaast al sinds januari bezig met een campagne om president Jaruzelski tot aftreden te bewegen en zelf president te worden. Hij heeft daarbij aangevoerd dat Jaruzelski te weinig doet om de hervormingen te stimuleren en ze zelfs belemmert. De campagne heeft geleid tot een breuk binnen Solidariteit, tussen enerzijds radicale aanhangers van Walesa en anderzijds de vooral uit intellectuelen bestaande gematigde vleugel, die aanvoert dat een versnelling van de hervormingen ten koste zou gaan van de parlementaire democratie. (Reuter)