Vonnis: verpleegkundigen in Zwolle te laag ingeschaald

ZWOLLE, 10 aug. Het ziekenhuis De Weezenlanden in Zwolle moet de twintig verpleegkundigen van de psychiatrische afdeling hoger inschalen. De rechtbank in Zwolle heeft in hoger beroep bepaald dat de verpleegkundigen gezien de inhoud en het niveau van hun functie wat betreft de functiewaardering te laag zijn ingeschaald.

Dit heeft algemeen directeur G. Visser van De Weezenlanden gisteren meegedeeld. Hoewel Visser de gevolgen van de uitspraak nog niet kan overzien, 'kan deze uitspraak enorme consequenties hebben voor de ziekenhuiswereld'.

De directie van het ziekenhuis beraadt zich op het instellen van cassatie bij de Hoge Raad. Evenals in twee vergelijkbare zaken die al bij de Hoge Raad liggen, is het in het geval van De Weezenlanden de vraag of een rechtbank de functiewaardering inhoudelijk mag toetsen. Ook de Nationale Ziekenhuisraad vindt dat rechters de specifieke deskundigheid missen om de uiterst ingewikkelde functiewaardering te herzien.

De kwestie is vorig jaar bij de kantonrechter aanhangig gemaakt door verpleegkundige B. Nijboer, die overigens niet meer in het ziekenhuis werkt, en de vakbond CFO. De kantonrechter wees de eis af. In hoger beroep heeft de rechtbank in Zwolle nu bepaald dat de verpleegkundigen in schaal 45 van de functiewaardering moeten worden ingedeeld in plaats van in schaal 40. In De Weezenlanden werken zo'n duizend verpleegkundigen, van wie er veel in schaal 40 zijn ingedeeld.

Directies van ziekenhuizen zijn bij het vaststellen van de functiewaardering weliswaar gebonden aan de CAO en functieboeken, maar zijn tot op zekere hoogte bevoegd om de inschaling naar eigen inzicht vast te stellen. De rechterlijke uitspraak kan er volgens Visser niet toe leiden dat verpleegkundigen van andere instellingen automatisch eenzelfde verhoging kunnen claimen. Daarvoor is de inhoud en het niveau van de functies te verschillend. (ANP)