Sara Lee/DE

De nettowinst van Sara Lee/DE (voorheen Douwe Egberts tabak, koffie en thee) is afgelopen boekjaar (tot 30 juni) met 16,9 procent verbeterd van fl.330,2 miljoen tot fl.386,1 miljoen. De onderneming verwacht voor het lopende jaar een gematigde winstgroei. Het bedrijfsresultaat steeg met 18,1 procent en bedroeg fl.625,5 miljoen tegen fl.529,7 miljoen in het voorgaande boekjaar. Aan de stijging hebben alle produktgroepen bijgedragen. De gefactureerde omzet nam met 1,9 procent toe van fl.6,33 miljard tot fl.6,44 miljard. Deze stijging werd in belangrijke mate veroorzaakt door de consolidatie van Van Nelle en Nicholas Kiwi gedurende het gehele boekjaar tegen respectievelijk vijf en acht maanden in 1988/89. Dit positieve effect werd gedeeltelijke teniet gedaan door de verkoop van de groep industriele en institutionele schoonmaaksystemen per 1 juli 1989. Als overnemingen en afstotingen buiten beschouwing worden gelaten daalde de omzet twee procent doordat de koffieprijzen en de dollarkoers lager waren dan in het voorgaande boekjaar. Het buitenlandse aandeel in de omzet verminderde van 64 tot 61 procent.