PTT: 49 pct belang in Telbo op eiland Bonaire

ROTTERDAM, 10 aug. PTT Telecom neemt voor zeven miljoen Antilliaanse gulden een belang van 49 procent in Telbo, het telecommunicatiebedrijf op het Antilliaanse eiland Bonaire. De partijen hebben daartoe gisteren op Bonaire een principe-overeenkomst gesloten. PTT Telecom verwacht binnenkort soortgelijke akkoorden te sluiten met de telefoonbedrijven op Curacao en St. Maarten. De telecommunicatiefirma's op de Antillen zijn maar bescheiden van omvang, maar PTT Telecom beschouwt de deelnemingen als strategisch belangrijk, omdat ze de onderneming de kans geven om meer greep te krijgen op het internationale telefoonverkeer. Een deel van het Amerikaans telecommunicatieverkeer met bestemming Europa loopt via het Caribisch gebied.

Verder kunnen de deelnemingen voor PTT Telecom ook dienen als springplank om belangen te verwerven in andere landen. Eerder heeft de PTT tevergeefs geprobeerd een belang te verwerven in een Filippijnse telefoonmaatschappij. Met telefoonfirma's elders in de wereld worden verkennende gesprekken gevoerd.

Voor de Antilliaanse telecommunicatiebedrijven heeft de samenwerking met PTT Telecom het voordeel, dat ze de telecommunicatie-voorzieningen kunnen uibreiden en op een internationaal niveau kunnen brengen. Ook kan Telbo via PTT Telecom tegen gunstiger voorwaarden geld lenen op de kapitaalmarkt.

Het management van Telbo komt in eerste instantie in handen van PTT Telecom, maar zal binnen vijf jaar aan lokale mensen worden overgedragen. PTT Telecom zal ook opleidingen en trainingen voor Telbo verzorgen.

De deelneming van PTT-Telecom in Telbo kan pas haar beslag krijgen nadat het Antilliaanse parlement de wet heeft goedgekeurd, die de decentralisatie van de verschillende telefoonmaatschappijen regelt.

Het Bestuurscollege van Curacao besloot gisteren ook principe met PTT Telecom in zee te gaan. Het Nederlandse concern krijgt een belang van 40 procent in Setel, het bedrijf dat op Curacao de plaatselijke telecommunicatie- verbindingen voor zijn rekening neemt.

Volgens woordvoerders van het Curacaose Bestuurscollege kan een eventuele participatie van PTT-Telecom in Setel in de toekomst 'een enorm groot rendement' opleveren. Oppositie-leider Don Martina is het daarmee volstrekt oneens. 'Wij worden economisch afhankelijker', gaf hij gisteren als commentaar. Op St. Maarten, waar de ondertekening van de participatie-overeenkomst vijf maanden geleden op het laatste moment niet doorging, is een door de overheid ingestelde commissie bezig het contact met PTT Telecom weer aan te zwengelen.