Nedlloyd in de olie

Vorig jaar daalde de dollar per saldo met vier procent tot fl.1,91. Dit jaar is de Amerikaanse munt al zes procent verder gedaald en dat begint het bedrijfsleven pijn te doen. Daar komt de olie-onrust nog eens bij, al klinken nu geruststellende woorden. Shell en BP verwachten dat de olieprijs zich op een niveau van 20 tot 22 dollar per vat zal herstellen, niet veel meer dan deskundigen al voor de Iraakse inval in Koeweit voor de tweede helft van dit jaar voorspelden.

Maar Nedlloyd meldt nu twee weken voor de halfjaarcijfers bekend worden gemaakt vast dat de nettowinst dit jaar 'aanmerkelijk lager' zal uitvallen als de olieprijsstijging doorzet.

Nedlloyd heeft altijd aan de niet-kernactiviteit olie-winning vastgehouden om het risico van fluctuerende olieprijzen voor de transportsector af te dekken. Maar Nedlloyd produceert maar een fractie van de olie die de eigen schepen gebruiken.

Naar schatting is 55 procent van de inkomsten en 45 procent van de uitgaven van Nedlloyd in dollars. Tegen die macro-economische dollar/olie combinatie is niet op te varen waardoor de beurswaarde van het concern nu nog maar ongeveer even groot is als de aangegane investeringsverplichtingen.

Rabeco

In onzekere tijden is vertrouwen in personen van doorslaggevend belang. Daar ligt een voordeel dat Robeco kan halen uit zijn samenwerking met de Rabobank.

De laatste dagen was op Wall Street opnieuw te zien dat particulieren eerder geneigd zijn aandelen te verkopen in fondsen die ze zelf rechtsstreeks (via direct marketing) hebben gekocht, dan in fondsen die ze kopen via een tussenpersoon.

Robeco moest het tot op heden vooral van direct marketing hebben en sinds de krach van 1987 is het beleggingsfonds er per saldo nauwelijks in geslaagd nieuw geld aan te trekken.

Misschien dat het vertrouwde gezicht van de man achter de balie in het Rabo-kantoor de kleine 'Rabeco'-aandeelhouder ervan zal weerhouden zijn geld uit Robeco te halen en over te maken naar een gewone bankrekening die door diezelfde Rabo-man/vrouw wordt beheerd.

Als de Rabo-mensen erin slagen de uitstroom van geld uit Robeco in tijden van onzekerheid in te dammen, is dat ook een rechtvaardiging voor het nadeel dat bestaande Robeco-aandeelhouders ondervinden omdat het fonds de Rabobank provisie betaalt voor het aanbrengen van nieuwe klanten. Daar staat immers tegenover dat Robeco minder in theorie lager renderend kasgeld aan hoeft te houden, voor het geval eigen aandelen moeten worden ingekocht.

Hunter Douglas

Hunter Douglas haalde het op een na hoogste halfjaarresultaat uit zijn geschiedenis. Maar de beurs kijkt vooruit en de groei lijkt er bij Hunter Douglas opeens uit. De koers daalde gisteren van 88,50 naar 82 gulden.

De omzet in volume groeide met slechts 0,2 procent. Dat komt door een samenloop van moeilijke economische omstandigheden, zegt Hunter Douglas. De groei in omzet en winst zal terugkomen als de huidige economische problemen in een aantal markten (Verenigd Koninkrijk en Australie) zich hebben opgelost. Zo'n prognose kan iedereen geven, vandaar dat de onderneming nu een derde lager wordt gewaardeerd dan een jaar geleden.