Moskou doet hooguit onder vlag VN aan militaire actie in Golfmee

MOSKOU, 10 aug. Hoewel enigszins schoorvoetend heeft Moskou in een officiele regeringsverklaring de mogelijkheid voor deelname aan een multinationale troepenmacht in de Iraakse crisis niet bij voorbaat uitgesloten.

Volgens de verklaring, gisteren voorgelezen op een persconferentie op het ministerie van buitenlandse zaken, wil de Sovjet-Unie dat de hele crisis permanent begeleid wordt door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. In dit verband 'zijn wij bereid onverwijld consultaties te beginnen binnen het raamwerk van het Generale Staf-Stafcomite van de Veiligheidsraad, dat in overeenstemming met het statuut van de VN heel belangrijke functies kan uitvoeren'.

Dit comite, bestaande uit de stafchefs van de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad, moet de V-raad assisteren wanneer ergens VN-troepen worden ingezet om de vrede te handhaven.

Gevraagd om een toelichting zei Sovjet-woordvoerder Joeri Gremitskich op de persconferentie dat de Sovjet-Unie 'in dit stadium niet van plan is deel te nemen aan een multinationale troepenmacht, noch aan een scheepsblokkade of enigerlei andere maatregel buiten het kader van de beslissingen van de Veiligheidsraad'.

Hij voegde daaraan toe dat de Sovjet-Unie 'haar positie opnieuw zal bekijken' wanneer de Veiligheidsraad de beslissing neemt om troepen te sturen.

De Sovjet-Unie probeert de schade van het conflict in het Midden-Oosten zo beperkt mogelijk te houden. Zij is een tegenstander van individuele militaire acties zoals die nu door Amerika worden voorbereid en wil dat eventueel ingrijpen alleen plaatsvindt in gecoordineerd VN-verband. De Sovjet-verklaring constateert met spijt dat de hoop op een snelle regeling van het conflict na Iraks annexatie van Koeweit is vervlogen. De Sovjet-Unie zou de nauwe vriendschapsbanden met Irak willen bewaren 'maar in de gegeven situatie kunnen wij niet zwijgen en nog minder huichelen'.

Men laat er geen misverstand over bestaan dat de 'soevereiniteit, nationale onafhankelijkheid en territoriale integriteit van de staat Koeweit' geheel hersteld moeten worden. Voor het eerst in de geschiedenis is de Sovjet-Unie daarvoor bereid gevoelig in eigen vlees te snijden.

De Sovjet-pers is de laatste dagen steeds uitgebreider over de Iraakse crisis gaan berichten en de veroordeling van Irak is unaniem. De Pravda gaf vandaag een overzicht van de Amerikaanse troepen die naar de Golf zijn gestuurd en de persberichten zijn geheel verstoken van de gebruikelijke stekeligheden over Amerika's troepenverplaatsingen. In de commentaren klinkt wel bezorgdheid door over de relatie met de Arabische wereld.

    • Laura Starink