'Marine klaar voor vertrek naar Golf'

AMSTERDAM, 10 aug. Met enkele uren vertraging is gisteravond het luchtverdedigingsfregat Witte de With van de Koninklijke Marine afgemeerd aan de Sumatrakade in Amsterdam, als onderdeel van Sail '90. Als volgende week een positief besluit valt over Nederlandse deelneming aan een multinationale troepenmacht in de Golf, zal naar verwachting een dergelijk fregat op weg worden gestuurd. De Witte de With dateert van 1986 en is 130 meter lang. De topsnelheid bedraagt 32 knopen, maar de kruissnelheid is iets minder dan de helft, ongeveer dertig kilometer per uur. De marinestaf in Den Haag beperkt zich in haar commentaar op een eventuele tocht naar de Golf tot de opmerking: 'Wij zijn er klaar voor.'

De gepensioneerde kapitein ter zee kolonel b.d. J. Vaessen vindt dat Nederland niet aan de kant moet blijven staan en zich beperken tot verbale steun. 'De schepen zijn de modernste ter wereld en behoren tot de weinige die zijn uitgerust met de goalkeeper om geleide wapens op afstand te houden.' De goalkeeper reageert automatisch op aanvliegende raketten die andere verdedigingssystemen zijn gepasseerd en kan vierduizend granaten per minuut afschieten. Alleen Groot-Brittannie beschikt verder over dergelijke 'zelfdenkende' snelvuurkanonnen. Rekening houdend met een week voorbereiding kan een fregat binnen drie weken bij de Golf zijn, schat Vaessen. Bij de bemanning van 180 man, op een enkeling na beroepskrachten, verwacht hij geen bezwaren tegen een reis naar het Midden-Oosten. 'Niemand vindt het leuk lang van huis te zijn en misschien gevaar te lopen, maar van mensen die drie jaar geleden met de mijnenvegers naar de Golf gingen, heb ik gehoord dat ze het een boeiende ervaring vonden. Je bent er voor opgeleid en het is je beroep.' Vaessen wijst er op dat blokkades vaak van lange duur zijn. Zijn idee is een of twee fregatten op weg te sturen en alvast de aflossing voor te bereiden. Zonodig kan een bevoorradingsschip als de Poolster er achteraan worden gestuurd. Dat kan alles leveren, van onderdelen en brandstof tot aardappelen en bier. Bij fregatten als de Witte de With en het zusterschip Jacob van Heemskerck ligt de nadruk op luchtverdediging, maar ze zijn ook voldoende toegerust om aanvallen vanaf de zeespiegel of daaronder af te slaan. De schepen zijn gasdicht af te sluiten.