Maandag extra zitting kabinet over crisis in Golf

DEN HAAG, 10 aug. Het kabinet komt maandag in een extra zitting bijeen om de crisissituatie in het Midden-Oosten te bespreken. Het belangrijkste gespreksonderwerp zal zijn of en onder welke voorwaarden Nederland een of meer marineschepen naar de Golf zal sturen. Maar ook zullen de energiesituatie en verdere gevolgen van de boycotmaatregelen tegen Irak aan de orde komen.

Het is voor het eerst dat het voltallige kabinet zich over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten beraadt. Tot nu toe heeft slechts een kleine groepje ministers zich er mee beziggehouden. Gisteravond hebben premier Lubbers, vice-premier Kok en minister Andriessen (die formeel alle ministers vervangt) overleg gevoerd over de voorwaarden waaronder Nederland militaire bijstand kan verlenen. Minister Ter Beek (defensie) is telefonisch op zijn vakantieverblijf in Spanje geconsulteerd. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken), die gisteravond laat uit Kenia terugkeerde, heeft vanmorgen, voordat hij naar Brussel vertrok voor beraad met zijn EG- en NAVO-collega's, nog met premier Lubbers overleg gevoerd.

Een van de belangrijkste vragen voor de Nederlandse regering is onder welke vlag de schepen zullen opereren en dus ook met welk doel. Gaat het er om de in VN-verband genomen boycotmaatregelen af te dwingen of worden de schepen ook ingezet om Irak van verdere militaire actie af te houden. Daaraan gekoppeld is de vraag hoe het staat met de commandovoering van de schepen. Dezelfde kwestie speelde drie jaar geleden toen Nederland mijnenjagers naar de Golf stuurde.

De ministers die gisteren bijeenkwamen gaan er vanuit dat minister Van den Broek vandaag in Brussel op de meeste vragen antwoord zou krijgen. Op basis van die antwoorden zal het kabinet dan maandagmorgen een besluit nemen en vervolgens direct een brief aan de Tweede Kamer sturen. De vaste Kamercommissies voor defensie en buitenlandse zaken komen maandagmiddag om drie uur bijeen om met de ministers Ter Beek en Van den Broek te overleggen.