Itec

De beleggingsfondsen Cantrade Itec hebben het eerste halfjaar 1990 positief afgesloten. Het Top 20 Fonds behaalde een resultaat van 12 procent. Esmeralda bereikte, rekening gehouden met een uitgekeerd dividend van fl.3, een resultaat van 3 procent. Doordat het aantal uitstaande participaties afnam, daalde het fondsvermogen tot ruim fl.16 miljoen. Jade Fonds bereikte een bescheiden positief resultaat van 1 procent. Voornamelijk door uitbreiding van het aantal uitstaande participaties nam het fondsvermogen van fl.46 miljoen toe tot fl.75 miljoen. Het Itec Rendementsfonds behaalde een resultaat van 3,8 procent inclusief het uitgekeerde dividend van fl.5. Door de inbreng van nieuwe participaties nam het fondsvermogen toe van fl.9,6 miljoen tot fl.10,8 miljoen.