Helmut Kohl ziet af van vervroeging verkiezingen

BERLIJN, 10 aug. De verkiezingen voor de eerste gezamenlijk-Duitse Bondsdag zullen op 2 december worden gehouden. Dat heeft de Westduitse bondskanselier Helmut Kohl gisteren besloten na een debat in de Bondsdag, waarin opnieuw bleek dat de oppositiepartij SPD geen medewerking zal verlenen aan een grondwetswijziging die verkiezingen op 14 oktober mogelijk zal maken.

Die datum was vorige week geopperd door de Oostduitse premier Lothar de Maiziere. Die gaf op een persconferentie in Bonn gisteren na nieuw overleg met Kohl, te kennen dat wat hem betreft de toetreding van de DDR tot de Bondsrepubliek nu op 14 oktober kan plaatshebben. Eerdere data sloot hij uit, omdat naar zijn smaak bij de opheffing van de DDR de vijf nieuwe 'bondslanden' gevormd moeten zijn. Voor de parlementen van deze deelstaten, die in de plaats komen van de huidige DDR, zullen zoals al eerder vastgesteld op 14 oktober de verkiezingen worden gehouden.

Tijdens een vijf uur durend debat over de Duitse eenheid gisteren in de Bondsdag vlogen regering en oppositie elkaar opnieuw in de haren over de kosten van de Duitse eenheid. Minister van financien Theo Waigel (CSU) herhaalde het regeringsstandpunt dat de eenheid zonder belastingverhogingen in de Bondsrepubliek gerealiseerd kan worden. Oppositieleider Oskar Lafontaine (SPD) verweet de regering de kosten van de eenheid tot de verkiezingen te willen verdoezelen. Dit zou onder andere blijken uit het voornemen van de bondsregering dit najaar geen begroting aan het parlement voor te leggen, maar pas begin volgend jaar te komen met een begroting voor het nieuwe verenigde Duitsland. Oorspronkelijk was het plan om de bondsbegroting op een later tijdstip met een bijlage voor de DDR-financien uit te breiden.

In Oost-Berlijn opperde staatssecretaris Gunther Krause gisteren dat de Volkskammer, het parlement van de DDR, wegens de ernstige toestand in het land maar een eind moet maken aan zijn maand vakantie. De Volkskammer zou oorspronkelijk weer op 22 augustus bijeenkomen. Gisteren bleek het parlement, de vakantie een dag onderbrekend, niet in staat het verdrag met de Bondsrepubliek over de Bondsdag-verkiezingen te ratificeren. Te veel voorstanders van het verdrag, wat een tweederde meerderheid in het parlement benodigde, hadden zich op het moment van de stemming, kwart over twee 's nachts, al weer te bed begeven om op tijd de terugreis naar hun vakantie-oord te kunnen aanvangen.

De twee Duitslanden hebben Chili gevraagd de gevallen vroegere Oostduitse leider Erich Honecker niet toe te laten. Dat heeft een woordvoerder van de Westduitse regering gisteren gezegd. De 77-jarige Honecker, die ziek is, zou het plan hebben zich in Chili bij zijn dochter Sonja te voegen. De beide Duitse regeringen hebben Chili laten weten dat het vreemd zou zijn Honecker toestemming te geven naar Chili te komen nu er in Duitsland een onderzoek wordt ingesteld naar vermeende corruptie en wanbestuur onder zijn bewind.

    • Raymondvan den Boogaard