EG verwerpt eis Irak ambassades te sluiten

BRUSSEL, 10 aug. De landen van de Europese Gemeenschap verwerpen de eis van Irak de diplomatieke missies in Koeweit voor 24 augustus te sluiten en veroordelen iedere poging van de regering in Bagdad om macht uit te oefenen op het grondgebied van Koeweit.

Dat hebben de ministers van buitenlandse zaken van de Twaalf vanmorgen in een verklaring uitgesproken. Zij waren in een speciale vergadering bijeengekomen om de crisis in de Golf te bespreken. Aansluitend gingen ze in Brussel naar de ministersconferentie van de NAVO-raad die ook aan de crisis was gewijd. [Ook Japan weigert in te gaan op de Iraakse eis, zo maakte vanmiddag een hoge regeringswoordvoerder bekend.

Reuter]De minister van buitenlandse zaken van de VS, James Baker, heeft de NAVO-ministers vanmiddag in Brussel niet om specifieke maatregelen gevraagd. Hij herhaalde wel het Amerikaanse verzoek om militaire steun.

Volgens minister Van den Broek zoekt de EG naar een manier om te voorkomen dat het in opdracht van Irak sluiten van de Westeuropese ambassades kan worden uitgelegd als instemming met de annexatie van Koeweit door Irak. De EG wil volgens hem ook zoeken naar enige vorm van vertegenwoordiging in Koeweit als de ambassades van de EG-landen zouden zijn gesloten.

In de verklaring zeggen de ministers van buitenlandse zaken van de Twaalf dat alles in het werk zal worden gesteld om EG-burgers vrij in en uit Koeweit en Irak te laten reizen. Verzoeken op dit punt zijn al aan de Iraakse autoriteiten gedaan en de EG houdt hen volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de burgers van de EG-landen. Italie zal als voorzitter van de EG blijven zoeken naar wegen om hun veiligheid te garanderen.

De EG en zijn lidstaten gaan ervan uit dat vitale Europese belangen en de soevereiniteit van de landen in de regio op het spel staan en is bereid nieuwe initiatieven te nemen in de context van het handvest van de VN om het conflict te beheersen, aldus de verklaring.

De EG-ministers maakten zich vanochtend tijdens hun beraad bezorgd dat de Iraakse leider Saddam Hussein in de Arabische wereld als 'underdog' wordt beschouwd en dat het conflict in de Golf wordt gezien als een conflict van de Arabische wereld versus het Europees-Amerikaanse kapitalisme, aldus een woordvoerder na afloop. Minister Van den Broek (buitenlandse zaken) heeft erop gewezen dat Europa een eigen verantwoordelijkheid draagt in het gebied van de Golf. Het sturen van militaire eenheden heeft volgens hem een drieledig doel: naleving van het handelsambargo dat door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is uitgevaardigd, indamming van de Iraakse agressie en bescherming van de levens van EG-onderdanen in de regio en van de essentiele belangen van Europa daar.

Op de bijeenkomst van de EG-ministers werd gepleit voor een speciale bijeenkomst van de WEU, de Westeuropese Unie, het politieke en militaire samenwerkingsverband van negen Westeuropese landen. Met nadruk wezen de ministers erop dat op initiatief van de EG geen militaire acties worden ondernomen, maar dat het sturen van eenheden naar de Golf acties van individuele Europese landen zijn. Pag.5: Vervolg

    • Willebrord Nieuwenhuis