Bedrijfsleven blij met nieuwe industriebeleid

ROTTERDAM, 10 aug. Het bedrijfsleven en de vakbeweging hebben positief gereageerd op het bericht dat het kabinet de komende vier jaar 1,4 miljard gulden extra aan het industriebeleid wil besteden.

De christelijke vakbond CNV spreekt van een duidelijke verschuiving in het beleid. 'In het verleden bestond het industriebeleid eigenlijk alleen maar uit technologiebeleid. Uit de plannen van minister Andriessen van economische zaken blijkt dat hij afstand neemt van deze enge visie', aldus het CNV. De minister wil niet met grote overheidsbudgetten de industrie steunen, maar wil het ondernemingsklimaat verbeteren, onder meer door een verdere matiging van de belastingen en de regelgeving door de overheid. De industriebond FNV kan zich met deze visie verenigen: 'Industriebeleid wordt niet bepaald door de centen'. Andriessen wil tot 1995 ongeveer 960 miljoen gulden extra beschikbaar stellen voor de verbetering van de technologie in bedrijven. Volgens de werkgeversorganisaties VNO en NCW is dat te weinig. Iedere gulden die de overheid extra aan technologiesteun geeft is meegenomen 'maar om in de pas te blijven lopen met de concurrentie is per jaar nog een extra bedrag nodig van ongeveer 500 miljoen gulden', meent het NCW. In juni van dit jaar publiceerden VNO en NCW een discussienota, waarin zij per jaar 750 miljoen gulden extra overheidssubsidies voor technologie verlangen.