Ambtenarengerecht: overwerk basisartsen moet worden betaald

DEN HAAG, 10 aug. De assistent-artsen van het gemeentelijk ziekenhuis Leyenburg in Den Haag hebben recht op een overwerkvergoeding. Dat heeft het Haagse ambtenarengerecht gisteren bepaald.

De artsen hadden bij het ambtenarengerecht hun beklag gedaan over de lange werkweken die zij moeten maken. Zij verklaarden gemiddeld 65 uur per week te moeten werken. Bij de EHBO-artsen en chirurgen zouden zelfs werkweken van 85 uur voorkomen. Maar zij krijgen slechts een maandsalaris van tussen 3900 en 5400 gulden, dat is gebaseerd op een werkweek van 38 uur.

In het verleden was ook sprake van een deugdelijke overwerkregeling voor deze basisartsen. Deze regeling werd echter in 1982 gestaakt, omdat de gemeente de kosten niet langer wenste te dragen. De gemeente weigerde tot op heden een nieuwe regeling, omdat het volgens de gemeente voor zich spreekt dat een werkweek van artsen de 38 uur overschrijdt. Verder zou er volgens de gemeente ook geen sprake zijn van een officiele werktijdenregeling.

Het gaat in het ziekenhuis Leyenburg om in totaal dertig artsen die afgestudeerd zijn, maar nog geen eigen werkkring hebben en artsen die in het ziekenhuis werkzaam zijn in afwachting van een opleidingsplaats.

Mr. A. W. J. M. van Bolderen van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) zegt dat de uitspraak van de ambtenarenrechter niet automatisch voor alle 2800 artsen in dienstverband in Nederland zal gelden. 'Dat is afhankelijk van de geldende regelingen in de diverse gemeentelijke en academische ziekenhuizen. Wij zullen die allemaal gaan vergelijken. Van belang is wel dat de uitspraak 38 uur als werkweek heeft vastgesteld. Dat kan, ook al met het oog op de nieuwe arbeidswet voor verplegend personeel, een uitbreiding van de formatie met 700 tot 1000 man noodzakelijk maken', aldus Van Bolderen. De gemeente Den Haag weet nog niet of zij tegen de uitspraak in beroep zal gaan.